Hallon

Rubus idaeus

Kännetecken:
Hallonet bildar en mellan 50 och 150 centimeter hög buske av rotskott. Stammen är tvåårig, taggig, upprätt eller böjd. Den första sommaren är stammen grön och saknar förgreningar. Den andra sommaren är den förvedad och har förgreningar. Det är först under den andra sommaren som busken blommar och får bär. Bladen är vanligtvis två- eller trepariga, uddblad och treuddiga i blomskotten. Bladen är gröna ovanpå och håriga, vita eller grå undertill. Bladen faller av till vintern. Hallonet blommar med grönvita blommor i juni–juli. Det röda, söta och doftande bäret är en sammansatt stenfrukt som lossnar från blomfästet.

Växtplatser:
Hallonet förekommer allmänt i södra och mellersta Finland ända upp till Uleåborg. Längre norrut påträffas arten på sina ställen. I södra Finland hör hallonet till de bär som ger de största skördarna. Hallonet växer på lundartade moar och friska moar, vid dikes- och skogskanter, på bäck- och åstränder samt på hyggen och vid vägkanter. Arten sprider sig snabbt efter slutavverkning till skogsföryngringsområden och finns kvar på dem ungefär 20–30 år.

Skördeperiod:

Skördeperioden för hallon är från början av augusti till början av september. Ljusa växtplatser är särskilt bra ställen för blomning och bildandet av bär. Sådana är plantbestånd och hyggen. Växtplatser som ger goda hallonskördar är också vägrenar vid skogsbilvägar och hyggen för kraftledningslinjer.

Näringsvärde:
Hallon innehåller C-vitamin och folat. Hundra gram hallon innehåller lika mycket C-vitamin som en medelstor mandarin. Bäret är också en bra kostfiberkälla. Hallon innehåller polyfenoler och ellagitanniner som är typiska för sammansatta stenfrukter.

Näringsämne:
Institutet för hälsä och välfärd
Baserad på version 20 av Fineli livsmedelsdatabasen (27.6.2019)


Användning:
Hallon används bland annat för tillverkning av safter, bärsoppor, bakverk och efterrätter. Det aromatiska bäret är gott som sådant eller passar som en del av mellanmål, kvällsmål eller frukost. Hallon kan kombineras med andra bär: tillsammans med blåbär blir det smaklig drottningsylt. Bären konserveras genom djupfrysning, saft, sylt eller torkning. 

vadelmankukka.jpg