Svart trumpetsvamp

Craterellus cornucopioides

mustatorvisieni.jpg

Kännetecken:
Den svarta trumpetsvampen känner man igen på den trattformade, gråsvarta tunnmärgade fruktkroppen. Det finns inga lameller på svampen och det finns ingen tydlig gräns mellan hatten och foten. Svampens yttre yta är blåaktigt grå med vita stänk. Vid basen är ytan svart. Märgen är gråsvart.

Växtplatser:
Svart trumpetsvamp förekommer på sina ställen i södra och mellersta Finland. De mest gynnsamma växtplatserna är friska lundar och moskogar. Svampen växer i täta grupper på flera svampar och på grund av sin färg gömmer den sig lätt i växtligheten. Svart trumpetsvamp är en platstrogen svamp: det lönar sig att söka efter den på samma ställen där den tidigare påträffats. Svampen är mer sällsynt än de viktigaste handelssvamparna i Finland. Därför lyckas man inte plocka lika stora mängder av den till försäljning såsom fallet är med till exempel soppar och riskor. 

Arter som liknar:
Grå kantarell (Craterellus cinereus) är en brungrå svamp som då den är torr nästan är brun. På dess undersida finns fåror. 

Skördeperiod:
Skördeperioden för svart trumpetsvamp infaller i augusti–oktober.

Användning:

Svart trumpetsvamp är en god matsvamp. Den behöver inte förvällas före matlagning. Eftersom den har tunn märg lämpar den sig väl för torkning, då den på grund av sin kraftiga smak kan användas som krydda. Svart trumpetsvamp kan användas som råvara i soppor, såser och stuvningar. Svart trumpetsvamp är en mycket omtyckt matsvamp i olika delar av världen.