Åkerbär

Rubus arcticus

mesimarja.jpg

Kännetecken:
Åkerbäret är en flerårig gräsväxt med ett skaft som är mellan tio och 25 centimeter högt och upprätt. De gröna bladen är sågkantade och trefingrade. Åkerbäret pollineras av insekter, men är också en självpollinerande växt. De röda och lilaröda blommorna växer vanligtvis enskilt. Åkerbäret blommar i juni–juli. Bäret är en välsmakande och väldoftande sammansatt stenfrukt. Det är mörkrött, grönaktigt, brunaktigt eller tämligen svart till färgen. Då bäret plockas lossnar det inte från stjälken utan sitter hårt fast.

Växtplatser:
Åkerbäret förekommer i hela Finland men det är mest allmänt på ett område i landets mellersta delar som sträcker sig från Kuopio till Kemi. Åkerbäret växer i lundartade moskogar, näringsrika myrar i ödemarken, på fuktiga ängar, stränder och vid kanten av diken, bäckar och vägar samt på hyggen och röjda åkerrenar eller tidigare betesmarker. Åkerbäret har dragit nytta av att man hållit djur på bete i skogarna och svedjat skogarna en gång i tiden. Den nutida effektiva jord- och skogsbearbetningen är skadlig med tanke på åkerbäret, eftersom mängden av naturliga växtplatser har minskat.

Skördeperiod:
De årliga variationerna i åkerbärsskörden är mycket stora. Den bästa skörden ger åkerbäret på ett smalt område som sträcker sig från sydöstra Finland till en linje på höjden av Uleåborgs region. Växtbestånd som har förökat sig könlöst från samma moderväxt kan bli utan bär, eftersom en del av åkerbären inte lyckas med självpollinering. För att åkerbärets blomning och pollinering ska lyckas krävs en lämplig temperatur och fuktighet. Åkerbärsskörden är som bäst från mitten av juli till början av september.

Näringsvärde:
Åkerbär innehåller mest ellagitanniner i jämförelse med de övriga sammansatta stenfrukterna hjortron och hallon.

Användning:
Då man plockar åkerbär tar man med fästet. Åkerbäret blir väldigt lätt skämt och klarar inte av lagring som färskt. Bäret är mycket välsmakande och aromatiskt. Det anses vara ett av de ädlaste bären i Norden. Artens aromer är så kraftiga att bäret används som krydda till exempel i äppel- och hallon- samt röd- och vitvinbärskonserver. Åkerbär används även som färska i efterrätter och som krydda i te. Åkerbär kan konserveras som saft, sylt eller djupfryst.