Tutkimukset

Leikki-ikäiset lapset syövät vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä

Koivuniemi E., Gustafsson J., Mäkelä I. ym. Parental and Child Factors Associated With 2- to 6-Year-Old Children’s Diet Quality in Finland. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 2021;122(1):129–138.

Suomalaisessa tutkimuksessa selvitettiin 2–6-vuotiaiden lasten ruokavalion terveellisyyttä ja sen yhteyttä painoon sekä sitä, mikä vaikuttaa lasten ruokavalion terveellisyyteen.

Tutkimukseen osallistui 766 lasta ympäri Suomen. Lasten vanhemmat täyttivät ruoankäyttölomakkeen koskien lastensa ruoankäyttöä edeltävän viikon ajalta. Taustatietolomakkeilla selvitettiin lasten ja heidän vanhempiensa painon, pituuden, sukupuolen ja mahdollisten terveystekijöiden lisäksi muun muassa vanhempien koulutus- ja tulotaso, työllisyystilanne, ruokavalion terveellisyys ja tupakointi.

Tutkimuksessa terveelliseksi määriteltiin ruokavalio, johon kuului viisi annosta (lapsen kourallista) kasviksia, marjoja ja hedelmiä päivässä, rasvaton maito sekä kasviöljypohjainen 60–80 % rasvaa sisältävä levite leivälle.

Tulosten mukaan vain 13,7 %:lla lapsista oli terveellinen ruokavalio. Kohtalaisen terveellistä ruokavaliota noudatti 55,4 % lapsista ja 30,9 %:lla ruokavalion laatu oli huono. Vain 1 % lapsista nautti suositusten mukaiset viisi annosta kasviksia, marjoja ja hedelmiä päivässä. Rasvaton maito oli käytössä 41,3 %:lla ja kasviöljypohjainen levite 38,2 %:lla lapsista.

Tulosten mukaan 2-vuotiaiden ruokavalio on terveellisempi kuin 4–5-vuotiailla. Lasten ruokavalion terveellisyyttä paransi myös vanhempien korkea koulutustaso ja vanhempien terveellinen ruokavalio. Ruokavalion laadulla ei nähty yhteyttä lasten painoindeksiin.

Tutkimuksen tulokset osoittavat tarpeen saada ohjattua lasten ruokavalion ravitsemuksellista laatua paremmaksi.  Lapsena opitut ruokatottumukset kantavat aikuisuuteen asti ja terveellinen ruokavalio lapsena luo paremmat edellytykset terveeseen aikuisikään. Koska lasten ruokavalio on yhteydessä vanhempien ruoankäyttötottumuksiin, olisi hyvä kohdistaa ravitsemuksellinen neuvonta koko perheelle.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi.org/10.1016/j.jand.2021.06.014 

Avainsanat:
poikkileikkaustutkimus  lapset  ruokavalio  kasvikset  marjat 


Takaisin