Tutkimukset

Jatkuva poiminta voi lisätä mustikkasatoa

Manninen O, Peltola R. Continuous picking may increase bilberry yields. Silva Fennica 2019;53(3):article id 10043.

Suomalaisessa tutkimuksessa haluttiin selvittää, heikentääkö jokavuotinen intensiivinen poiminta mustikkasatoa. Lisäksi seurattiin, valtaavatko nopeasti kasvavat ruohovartiset kasvit alaa mustikalta jatkuvan poiminnan seurauksena.

Tutkimus suoritettiin Rovaniemen seudulla, jossa merkattiin 60 neliömetrin alaa tutkimuksen suorittamista varten. 30 ruudulla mustikat poimittiin tarkasti metalliharavalla. 30 verrokkiruudulta marjat laskettiin poimimatta. Tutkimuksen aikana koeneliöitä menetettiin puun kaatumisen tai metsätöiden vuoksi 10 kummastakin ryhmästä, 1 tutkimuksen toisena ja 19 viimeisenä vuotena.

Intensiivinen haravapoiminta suoritettiin kolmena peräkkäisenä vuotena, 2012–2014. Poimitut marjat ja niiden mukana irronnut muu kasvusto laskettiin ja punnittiin. Verrokkiruutujen marjat laskettiin. Neljäntenä vuonna sekä poiminta- että verrokkialojen marjat poimittiin käsin, laskettiin ja punnittiin. Kukat laskettiin toisena ja kolmantena vuotena puolelta poiminta- ja verrokkialoista.

Kukkien määrässä ei ollut eroa poiminta- ja verrokkialoilla. Marjoja kuitenkin kehittyi poiminta-alalla enemmän jokaisena seurantavuotena, 56–79 % enemmän verrattuna verrokkineliöihin. Marjojen kokoon poiminta ei vaikuttanut. Mustikan muuta kasvustoa irtosi poiminnassa vuosittain alle 0,5 % kasvin maanpäällisestä massasta. Erilaisten kasvien suhteellisiin osuuksiin poiminta ei vaikuttanut paljoa, mutta viimeisenä vuonna mustikan ja juolukan suhteellinen osuus oli suurempi.

Tutkimuksen tulosten valossa näyttää siltä, että mustikan haravapoiminta ei ole haitaksi seuraavien vuosien satoa ajatellen. Poiminta ei häirinnyt marjojen tuotantoa eikä muuttanut eri kasvilajien suhteellisia osuuksia metsän aluskasvillisuudessa.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi.org/10.14214/sf.10043 

Avainsanat:
poiminta  marjat  mustikka 


Takaisin