Tutkimukset

Mustikkamehun vaikutukset juoksijoiden lihasvaurioihin ja tulehdukseen

Lynn, A., Garner, S., Nelson, N. ym. Effect of bilberry juice on indices of muscle damage and inflammation in runners completing a half-marathon: a randomised, placebo-controlled trial. J Int Soc Sports Nutr 15, 22 (2018).

Tutkimuksessa selvitettiin mustikkamehun vaikutusta juoksijoiden kokemaan lihasarkuuteen, juoksun aiheuttamaan lihasvaurioon ja tulehdukseen. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 21 miestä ja naista, joiden odotettu juoksuaika oli alle kaksi tuntia. Tulokset saatiin 19 osallistujalta.

Juoksijat satunnaistettiin kahteen ryhmään, jotka nauttivat joko mustikkamehua tai maltodekstriinijuomaa kahdesti päivässä viisi päivää ennen juoksua, juoksupäivänä ja kaksi päivää juoksun jälkeen. Juomien energiapitoisuus oli sama. Tutkimushenkilöiden lihasten arkuutta, lihasvauriota ja tulehdusta mitattiin tutkimuksen alussa, ennen juoksua, juoksun jälkeen sekä yksi ja kaksi vuorokautta juoksun jälkeen. Lihasten arkuus määritettiin koehenkilöiden oman tuntuman perusteella kyykkäyksen jälkeen. Lihasvauriota mitattiin veren kreatiinikinaasipitoisuudesta ja tulehdusta C-reaktiivisen proteiinin pitoisuudesta.

Tutkimuksen tulokset olivat odotusten vastaisia: mustikkamehun nauttimisen raportoitiin mahdollisesti lisäävän lihasarkuutta heti juoksun jälkeen, todennäköisesti lisäävän tulehdusta vuorokausi juoksun jälkeen ja mahdollisesti lisäävän tulehdusta 48 tuntia juoksun jälkeen. Muina mittausajankohtina ryhmien väliset erot lihasarkuudessa ja tulehduksessa olivat epäselviä tai vähäisiä. Erot ryhmien välisessä lihasvauriossa olivat epäselviä muulloin kuin verrattaessa tutkimuksen aloitusajankohtaa ja juoksua edeltävää mittausta, jolloin mustikkamehun havaittiin olevan mahdollisesti haitallista lihasvaurion kannalta.

Tutkijoiden lähtöoletuksena oli, että mustikan polyfenolit ehkäisevät juoksun aiheuttamaa tulehdusta ja mahdollisesti myös lihasarkuutta, kuten on havaittu aiemmissa samantyyppisissä tutkimuksissa. Tutkijat toteavat, että tuloksen varmistamiseksi kaivataan laajempaa tutkimusta, jossa myös selvitettäisi mustikkamehun vaikutusta lihasvoimaan ja palautumiseen.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29743826/ 

Avainsanat:
mustikka  polyfenolit  kontrolloidut satunnaistutkimukset  liikunta 


Takaisin