Tutkimukset

Saadaanko resveratrolilisällä hyödyllinen vaikutus tyypin 2 diabeetikoille ja elimistön krooniseen tulehdustilaan

Resveratroli on fenoliydiste (stilbeeni) jota esiintyy erityisesti puolukassa , tummissa viinirypäleissä ja punaviinissä. Sillä on hapettumista ja tulehdusta vähentävä vaikutus ja se myös tuhoaa mikrobeja.

Intiassa toteutetussa tutkimuksessa tyypin 2 diabeetikoille annettiin kuuden kuukauden ajan 250 mg resveratrolia päivittäin yhdessä suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden kanssa. Tutkimus oli avoin, satunnaistettu ja kontrolloitu tutkimus. Tutkimuksen kontrolliryhmä käytti suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä ilman resveratrolilisää. Yhteensä 57 diabeetikkoa kävi tutkimuksen loppuun asti (28 resveratroliryhmässä ja 29 kontrolliryhmässä).

Kuuden kuukauden seurannan jälkeen resveratrolilisää käyttäneillä diabeetikoilla paino, systolinen verenpaine, veren kokonaiskolesteroli- ja triglyseridipitoisuudet olivat laskeneet enemmän kuin diabeetikoilla, jotka eivät saaneet resveratrolia. Resveratrolin käytön huomattiin myös lisänneen antioksidatiivisten entsyymien (superoksididismutaasi, katalaasi) aktiivisuutta ja ei-entsymaattisen antoksidantin (pelkistetty glutationi) pitoisuutta ja vähentävän lipidien hapettumista elimistössä. Paastoverensokeri laski kuuden kuukauden aikana keskimäärin 0.60 ± 3.62 mmol/l (keskiarvo ± keskihajonta) niillä diabeetikoilla, jotka saivat resveratrolia, kun taas kontrolliryhmässä verensokeri nousi keskimäärin 1.13 ± 1.26 mmol/l.

Tämän tutkimuksen perusteella ruokavalion resveratrolilisä saattaa lieventää tyypin 2 diabetekseen liittyviä riskitekijöitä, erityisesti sydän- ja verisuonitaudin riskitekijöitä, ja parantaa glukoositasapainoa. Tutkimukseen osallistuneet diabeetikot olivat huonossa hoitotasapainossa verrattuna suomalaisiin suosituksiin: paastoverensokeri oli tutkimuksen alussa keskimäärin 10 - 12 mmol/l ja pitkäaikaista verensokeritasoa kuvaava HbA1c arvo oli keskimäärin 72 - 86 mmol/mol.      

Myös hiirikokeissa on saatu samansuuntaiset tulokset     

Hiirillä toteutetussa kokeessa tutkittiin ruokavalion resveratrolilisän vaikutusta runsasrasvaisen ruokavalion aiheuttamiin haittavaikutuksiin. Kukin hiiri satunnaistettiin yhteen kolmesta ryhmästä. Näistä kontrolliryhmä sai ravintoa, jossa oli 10 % rasvaa, rasvaryhmä ravintoa, jossa oli 45 % rasvaa ja resveratroli -ryhmä ravintoa, jossa oli 45 % rasvaa ja 0.06 % resveratrolia. Koeasetelman mukaista ruokaa annettiin 20 viikkoa ja hiiret saivat syödä ruokaa vapaasti. Jokaisessa ryhmässä oli kahdeksan hiirtä.

Ruokavalion resveratroli vähensi säätelijä-T-solujen (= elimistön puolustusjärjestelmään kuuluvia imusoluja) kuolemaa hiirillä suojaamalla säätelijä-T-soluja runsasrasvaisen ruokavalion aiheuttamalta oksidatiiviselta stressiltä, lisäämällä mitokondrioiden (=soluelin, jossa soluhengitys tapahtuu) muodostumista ja auttamalla ylläpitämään mitokondrioiden toimintakykyä. Tämä tutkimus osoitti, että ruokavalion resveratrolilisä rajoittaa elimistössä tapahtuvia haitallisia hapettumisreaktioita ja sitä kautta voi mahdollisesti rajoittaa myös elimistön kroonista tulehdusta hiirillä.              

Avainsanat:
rasva-aineenvaihdunta  diabetes  puolukka  resveratroli  elimistön tulehdustila 


Takaisin