Naturbär

mustikka_lakkakuksa.jpg

De flesta ätbara bärarterna som förekommer i Finland finns också på andra ställen i Eurasien och Nordamerika. En del av arterna har visserligen förändrats till egna arter och underarter på ett så vitt utbredningsområde. I Nordamerika växer de arter som också är allmänna i Finland: smultron, hjortron, odon, tranbär, en, lingon, ripbär, hallon och kråkbär. I Europa och Nordasien växer rönn, stenhallon, blåbär och havtorn.

De vanligaste områdena där vilda bär växer är torra, tämligen torra moar eller friskar moar samt karga sumpmarkstyper där den huvudsakliga trädarten är tall eller gran. I skogar växer bland annat lingon, blåbär, hallon, kråkbär och tranbär.  Den karakteristiska växtplatsen för bland annat hjortron, odon, kråkbär och tranbär är myrar. Exempel på bärarter som växer på fjällområden är kråkbär, ripbär, lingon och odon.

Skördesäsonger av finska vilda bär

marjasadon_kypsyminen_SV.gif