Tutkimukset

Herkkutatin ja kantarellin polyfenolit ja antioksidanttisuus erilaisissa uutteissa

Fogarasi M., Socaciu M-I., Sălăgean C-D., Ranga F., Fărcaș A.C., Socaci S.A., Socaciu C., Țibulcă D., Fogarasi S., Semeniuc C.A. Comparison of Different Extraction Solvents for Characterization of Antioxidant Potential and Polyphenolic Composition in Boletus edulis and Cantharellus cibarius Mushrooms from Romania. Molecules. 2021; 26(24):7508.

Tutkimuksessa vertailtiin erilaisten liuottimien vaikutusta herkkutatin ja kantarellin fenolisten yhdisteiden ja flavonoidien pitoisuuksiin sekä antioksidanttiaktiivisuuteen. Sienet olivat romanialaisia metsäsieniä, jotka kuivattiin ja jauhettiin ennen uuttoja.

Sienijauheista määritettiin energiaravintoainesisällöt. Herkkutatissa oli energiaa 341 kcal/100 g kuivattua jauhetta, 26,5 g proteiinia, 2,2 g rasvaa ja 53,8 g hiilihydraattia. Kantarellissa energiaa oli 332 kcal, proteiinia 19,1 g, rasvaa 2,7 g ja hiilihydraattia 57,8 g/100 g kuivattua jauhetta.

Eri liuottimilla tehtyjen uuttojen jälkeen fenolisten yhdisteiden pitoisuuksissa ja antioksidanttiaktiivisuudessa oli huomattavia eroja. Paras tulos saatiin liuottimella, jossa oli vettä 90 % ja etikkahappoa 10 %. Muut liuottimet tutkimuksessa olivat etanoli-vesi-etikkahappo, heksaani ja dietyylieetteri.

Herkkutatin antioksidanttisuus oli suoraan yhteydessä fenolisten yhdisteiden pitoisuuteen, mutta kantarellin kohdalla tämä kaava ei pitänyt paikkaansa. Herkkutatista löytyi kaikkiaan 17 eri polyfenolia ja kantarellista 14. Molemmissa oli fenolihappoja ja flavonoideja, joista fenolihappoja oli valtaosa. 

Tulosten perusteella nähdään herkkutatin ja kantarellin olevan polyfenoleiden lähteitä, joilla on antioksidanttiaktiivisuutta. Ei kuitenkaan ole yhdentekevää, millä keinoin näitä hyötyjä lähdetään sienistä irrottamaan. Tämän tutkimuksen perusteella hapan vesiliuos sopii tähän tarkoitukseen hyvin.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi.org/10.3390/molecules2624750 

Avainsanat:
sienet  ravintosisältö  fenoliset yhdisteet  polyfenolit 


Takaisin