Goliatmusseron

Tricholoma matsutake

Kännetecken:
Goliatmusseron, det vill säga matsutake är en stor svamp med en stark doft och den påträffas vid tallar i hela Finland. Hattens färg varierar från mörkbrun till ljusbrun. Den kan också vara tjärbrun utan rödbruna toner. Hattens bredd är mellan sex och 20 centimeter. Längs med hattens yta löper stora mörkbruna och grupperade silkesfibriga fjäll. Fotens längd är mellan fem och 20 centimeter lång och tjockleken är mellan 1,5 och 2,5 centimeter. Foten är jämntjock eller litet bredare nedtill än uppe. Foten är ofta även böjd. Den går djupt in i jorden och sitter stadigt fast i jorden. Lamellerna är vita och vid basen är de fästa i skåror. På unga svampar täcks lamellerna av en skyddshinna som senare lämnar en fjunig ring vid fotens övre del. Ovanför ringen är foten vit och under ringen finns det ett brunt mönster. Märgen är fast och vit och håller sig väl.

Arter som liknar:

Goliatmusseronen känner man igen på den mycket starka, kryddigt söta doften. Kråsmusseronen (Tricholoma focale) som liknar goliatmusseronen har en mild och mjölig doft. Kråsmusseronens fot smalnar nedåt och sitter löst fast i jorden i motsats till goliatmusseronen. Kråsmusseronens färg växlar mellan rävröd till mörk rödbrun. Kråsmusseronen är också mindre än goliatmusseronen. Kråsmusseronen är inte ätbar.

Växtplatser:
Sannolikt förekommer arten mest allmänt i norra Finland. De bästa växtplatserna är talldungar med sandgrund där trädbeståndet är gammalt och glest, där det växer ett tunt humuslager och ofta även lav.

Skördeperiod:

Skördeperioden börjar i slutet av juli och fortsätter till början av oktober.

Användning:

Man behöver inte förvälla goliatmusseronen före tillredning. Den lämpar sig bra för bräsering, i stuvningar, att grillas, i såser och soppor.

tuoksuvalmuska1.jpg