Vårtbjörk

Betula pendula

rauduskoivu.jpg

Glasbjörk

Betula pubescens

hieskoivu.jpg

Dvägbjörk

Betula nana

vaivaiskoivu.jpg

Kännetecken:
Vårtbjörken är ett lövträd med tjock, mörk och uppsprucken bark vid rotändan. Grenarna hänger ofta och bladen är dubbelsågade. Vårtbjörkens unga grenar är knottriga av harts och bladen har en klart rödaktig ton på våren. Masurbjörk är en vårtbjörk där ett virus har orsakat bildandet av masur. Det är en ärftlig egenskap.

Glasbjörken är ett allmänt lövträd i hela Finland. Dess stam är slät, grenarna riktas mot sidorna eller uppåt och bladen har enkelsågade kanter. Nävern är vanligtvis gulaktig.

Dvärgbjörken är vanligtvis en buske eller ett ris som är under en meter högt och har styva, upprättstående grenar. Dvärgbjörkens blad är små, runda och kala med naggade kanter. Bladens färg är vackert röd på hösten.

Växtplatser:
Vårtbjörken växer på torrare platser än glasbjörken. Vårtbjörken är ett allmänt lövträd i Finland, men den blir mer sällsynt norrut. Även glasbjörken är ett allmänt lövträd i hela Finland och den trivs på fuktigare ställen än vårtbjörken. Dvärgbjörken är vanlig vid myrar, sumpmarker och vildmarker i hela Finland. I Lappland växer den också på fjällmoar.

Skördeperiod:
Mössöronen och de unga bladen samlas i maj–juni före midsommar.  Man behöver lov av markägaren för att plocka bladen.

Användning:
Vårtbjörk är det träd som lämpar sig bäst för bastukvastar. Björkens blad kan som torkade användas som örtdryck och som färska eller djupfrysta i sallader eller soppor. Bladen lämpar sig även för tillverkning av grönt pulver och kryddsaltblandningar. Bladen har en diuretisk effekt, det vill säga de ökar urinutsöndringen.