Trattkantarell

Cantharellus tubaeformis

suppilovahvero.jpg

Kännetecken:
Trattkantarellen är som namnet säger en tratt eller lurformad, tämligen liten svamp. Dess hatt är brun och har en nyans av gult eller grått. Foten är tämligen smal, ihålig och gul. Under hatten finns gulgrå lamellartade fåror som löper nedåt foten.

Arter som liknar:
Den röda trumpetsvampen (C. aureum) som liknar trattkantarellen mycket har inga djupa fåror på hattens undersida. Den röda trumpetsvampen förekommer på frodigare och fuktigare ställen än trattkantarellen. Även den röda trumpetsvampen är en ypperlig matsvamp.

Växtplatser:
Trattkantarellen förekommer allmänt i södra och mellersta Finland. Den påträffas i mossiga skogar, främst i grandungar men också i blandskogar. Vanligtvis växer den i stora grupper på samma ställen år efter år. Det kan vara svårt att hitta den eftersom den växer djupt nere i mossan. Under goda skördeår förekommer den betydligt mer än sin nära släkting kantarellen.

Skördeperiod:
Trattkantarellen växer tämligen sent på hösten från september till november.

Användning:
Eftersom svampen har tunn märg lämpar den sig bra för torkning och djupfrysning. Torkningen lyckas även hemma mycket bra. Vid djupfrysning bibehålls svampens näringsvärde bra, men smaken kan bli vattnig. Trattkantarellen lämpar sig naturligtvis också som sådan för stekning, djupfrysning eller i marinad. Det finns rikligt med D-vitamin i trattkantarellen. Vintertid får finländarna på ett naturligt sätt D-vitamin från svampen.