Tegelsopp, Aspsopp, Tallsopp

Leccinum versipelle, L. aurantiacum, L. vulpinum

Kännetecken:
Tegelsopp, aspsopp och tallsopp är välsmakande, stora matsvampar med fast märg. Det karakteristiska för dem är att märgen mörknar på skärytan, vilket emellertid inte försämrar användningen av dem i matlagning. Andra kännetecken är den rödbruna färgen på hatten samt fotens svarta eller bruna luddyta. Hos dessa svampar är hattens ythinna delvis vikt på rören vid kanterna. Rören förblir länge ljusa och sväller inte mycket.

Tegelsoppen (Leccinum versipelle) har en orangetonad hatt, mörkgrå eller svarta luddtofsar på foten och märg som mörknar kraftigt, först till rödgrå och till slut till violettsvart.

Aspsoppens (L. aurantiacum) hatt har inte en lika gul nyans som tegelsoppens, den är orangerödbrun. Fotens luddtofsar är vita på unga svampar och rödbruna på gamla svampar. Svampens märg mörknar långsammare än hos tegelsoppen och blir inte heller lika mörk.

Tallsoppens (L. vulpinum) hatt är den mörkaste av dessa tre. Den är rödbrun. Fotens luddtofsar är ljusa på unga svampar och gråbruna eller nästan svarta på äldre svampar. Märgen mörknar endast svagt, vid foten får den en röd nyans. Man behöver inte kunna skilja dessa arter från varandra inom svamphandeln.

Arter som liknar:
Man kan blanda ihop tegelsopp, aspsopp och tallsopp med bruna björksoppar, som också de är ätbara. Man känner igen björksoppen på den smalare foten, den gråbruna hinnan på hatten och märgen som är klart mjukare och inte mörknar.

Växtplatser:
Tegelsopp, aspsopp och tallsopp växer i alla slags skogstyper, eftersom det vid de flesta nordliga trädarter växer någon av dessa arter.

Skördeperiod:
Dessa svampar påträffas i nästan hela Finland från juli till september.

Användning:
Tegelsopp, aspsopp och tallsopp kokas i sitt eget spad tills de är fullständigt mogna, eftersom de kan orsaka vissa personer illamående och magont om de inte är tillräckligt kokade. De mörknar kraftigt då man kokar dem. Man kan konservera dem genom djupfrysning eller genom att torka dem i skivor. Även de torkade svamparna bör tillredas väl. Tegelsopp, aspsopp och tallsopp passar bland annat till köttfärs, som fyllning i kåldolmar eller i bröddeg. 

mannynpunikkitatti.jpg

Tallsopp (Leccinum vulpinum)

haavanpunikkitatti.jpg

Aspsopp (Leccinum aurantiacum)