Smörsopp

Suillus luteus

voitatti.jpg

Kännetecken:
Smörsoppens mörkbruna hatt är glänsande då det är torrt och slemmig då det är fuktigt väder. Runt foten finns en stor ring som först täcker rören och senare då den torkar klibbar fast vid foten. Foten är gulaktig från ringen och uppåt och från ringen och nedåt smutsvit. Rören är finfibriga och gula till färgen. Svampens märg är ljusgul och mjuk och ändras inte då man skär i den.

Arter som liknar:
Lärksoppen (Suillus grevillei) och den rödbruna lärksoppen (S. clintonianus) växer båda nära lärkträd. Lärksoppens hatt är brungul och den rödbruna lärksoppens kraftigt rödbrun. Grynsoppen (Suillus granulatus) påträffas främst i södra Finland nära tallar. Den har ingen ring runt foten.

Växtplatser:
Smörsoppen växer på tallens rötter och den är väldigt allmän i moskogar. Ofta ser man den på skogsstigars gräsbevuxna kanter, i trädgårdar eller parker.

Skördeperiod:
Växtperioden är från juli till början av oktober.

Användning:
Det lönar sig att plocka smörsoppen då den är ung, eftersom den snabbt mjuknar och blir maskäten. Det lönar sig också att ta bort smörsoppens slemmiga, sega läderaktiga ythinna med kniv redan då man plockar den, eftersom man då undgår att svamparna som finns i svampkorgen smetas ner. Smörsoppen är en god matsvamp som lämpar sig för stekning som sådan. Den kan djupfrysas, torkas eller användas i marinader.