Ilmoituksen ja omavalvontakuvauksen tekeminen luonnontuotteiden käsittelystä perinteisin menetelmin alkutuotantopaikalla

 

Poimijan ei tarvitse tehdä omavalvontakuvausta eikä ilmoitusta luonnonvaraisten tuotteiden keräilystä, jos keruutuotteet myydään sellaisenaan mukaan lukien seuraavat toimenpiteet: luonnonvaraisten marjojen, sienten ja yrttien poiminta, puhdistus, kauppakunnostus, kuljetus poimintapaikalta myyntiin ja lyhytaikainen säilytys (säilytys yön yli). Ilmoitusta ei myöskään tarvitse tehdä mikäli poimija itse käärii tai pakkaa luonnonvaraiset tuotteet kuluttajapakkauksiin.

Poimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus (ns. elintarvikehuoneistoilmoitus) toiminnasta kotipaikkakuntansa elintarvikeviranomaiselle ja laadittava kirjallinen omavalvontakuvaus, jos poimija käsittelee keräämiään luonnonvaraisia tuotteita muuten kuin yllä mainituin alkutuotantoon liittyvin tavoin ja myy niitä suoraan kuluttajille tai toimittaa niitä teollisuuteen, suurtalouksiin ja kauppaan.

Elintarvikehuoneistoilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, mikäli poimija itse käsittelee luonnonvaraisia tuotteita perinteisin menetelmin. Perinteisiin menetelmiin kuuluvat luonnonvaraisten marjojen murskaaminen, jäädyttäminen tai pakastaminen, luonnonvaraisten marjojen, sienten tai yrttien kuivaus sekä sienten ryöppäys, keittäminen ja suolaus.

Jos muu kuin poimija käsittelee luonnonvaraisia marjoja, sieniä tai yrttejä edellä mainituin tavoin, toiminnasta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus. Poikkeuksena edellä mainittuun on korvasienten käsittely ja käsiteltyjen korvasienten myynti muualle kuin teollisuuteen. Korvasienten käsittely ja käsiteltyjen korvasienten myynti suoraan kuluttajalle esim. torimyynti tai myynti vähittäiskauppaan ml. suurtalouteen, on sellaista toimintaa, josta on aina tehtävä ilmoitus kotikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.   

Omavalvontakuvauksessa esitetään seuraavat tiedot:

 1. Poimijan nimi ja osoite sekä muut tarvittavat yhteystiedot
 2. Poimijan yritys- ja yhteisötunnus, tilatunnus tai asiakastunnus taikka näiden puuttuessa henkilötunnus
 3. Tuotantopaikan osoite ja tarvittaessa nimi
 4. Toiminnan luonne
 5. Omavalvontakuvaus
 1. Tilojen puhtaanapito
 2. Laitteiden, säiliöiden ja kuljetusvälineiden puhtaanapito
 3. Sellaisenaan syötävien keruutuotteiden puhtauden tarkkailu
 4. Veden aistinvaraisen laadun valvonta
 5. Haittaeläinten torjunta
 6. Jätteiden käsittely
 7. Jäljitettävyys
 8. Kasvinsuojeluaineiden, lannoitteiden, biosidien (tuholaismyrkky) ja vaarallisten kemikaalien käyttö ja säilytys
 9. Perehtyminen elintarvikehygieniaan ja tartuntatautien torjuntaan


Poimijakohtaisessa omavalvontakuvauksessa poimijan tulee kertoa edellä luetellut tiedot toiminnastaan.  Omavalvontakuvauksen voi suunnitella itse tai täydentäen seuraavaa mallia. Lisätietoa löytyy myös elintarviketurvallisuusviraston sivuilta, www.evira.fi

Poimijan omavalvontakuvaus luonnonvaraisten marjojen käsittelystä alkutuotantopaikalla -lomake

Poimijan omavalvontakuvaus luonnonvaraisten sienten käsittelystä alkutuotantopaikalla -lomake

Poimijan omavalvontakuvaus luonnonvaraisten yrttien käsittelystä alkutuotantopaikalla -lomake