Varvut ja lieot

Varvuista useimmat sopivat koristetarkoituksiin. Kanervaa, mustikkaa, puolukkaa ja suopursua käytetään kuivatuotteena. Ketun- ja katinliekoa käytetään Saksassa mm. erilaisissa koristetöissä. Puuvartisten, hitaasti uusiutuvien varpujen ja liekojen keruuseen tarvitaan maanomistajan lupa.