Kaislat, heinät, oljet, ruo'ot ja luonnonkukat

Kaislaa käytetään kolmella eri valmistustavalla: palmikoimalla, kutomalla ja punomalla. Kaislasta voidaan valmistaa mm. mattoja, laukkuja ja ruukunsuojuksia. Järvikaislan keruuaika on juhannuksesta heinäkuun alkupuoleen, jolloin se irtoaa helpoimmin ja on sitkeintä. Lyhteiksi kerätyt kaislat kuivatetaan ulkona 4 - 5 päivän ajan suojassa sateelta. Kaisloja voi kerätä pieneltä alueelta jokamiehenoikeuden perusteella. Keruu suuremmilta alueilta on luvanvaraista.

Koristetarkoituksiin parhaiten soveltuvia luonnonheiniä ovat mm. kastikat, lauhat, tesmat, röllit, sorsimot, sarat, röpelöt, helmikät ja hajuheinät. Heiniä voidaan käyttää kudonnaisiin joko tuoreina tai kuivattuina. Heinät sopivat myös erilaisiin kuivakukka-asetelmiin. Heiniä saa kerätä jokamiehenoikeuden perusteella. Laajemmilta alueilta kerääminen edellyttää maanomistajan luvan.

Olkitöihin käyvät kaikki viljalajit. Olkea käytetään sekä himmeleissä että liinojen, seinätekstiilien ja mattojen kutomiseen. Viljojen oljet voi kutoa myös tähkineen. Punomalla oljesta voi valmistaa mm. monenlaisia astioita. Olkia käytetään myös erilaisissa kransseissa ja kimpuissa. Järviruokoa voidaan käyttää olkea vastaavana materiaalina ja siitä on kudottujen ja punottujen mattojen materiaalina. Olkien keräämiseen tarvitaan maanomistajan lupa. Kerättäessä järviruokoa laajemmalta alueelta tarvitaan maanomistajan lupa.

Luonnonkukat kerätään kuivalla säällä ja kuivataan yleensä pieninä nippuina. Keräyksen oikea ajoittaminen on tärkeää kuivauksen onnistumisen kannalta.
Kuivausaika on viikosta useampaan viikkoon. Kuivattuja kukkia käytetään kukka-asetelmissa ja koristeissa sekä prässättyinä esim. tauluissa ja korteissa. Rauhoittamattomia luonnonkukkia saa kerätä jokamiehenoikeuden mukaan.