Koriste- ja käsityömateriaalit

Luonnon koristemateriaaleihin voidaan lukea Suomessa sammalet, jäkälät, oksat ja risut, havut, oljet, heinät, kaislat, marjat, kävyt, kuivakukat, pahkat, käävät, naavat ja kannot sekä myös kivet, sora ja hiekka. Kukkakauppiaat keräävät materiaalit itse tai ostavat kerääjiltä. Koristemateriaaleista kerätään eniten käpyjä, sammalta, jäkälää ja puolukanvarpuja. Erilaiset käsittelyt laajentavat materiaalin käyttömahdollisuuksia.

Suuri osa luonnonmateriaaleista tuodaan ulkomailta. Kotimaasta kerättyjä ovat lähinnä jäkälät ja varvut sekä sammal, josta n.77 % on kotimaista. Luonnon materiaalien keruu ja tuotteistaminen sopii hyvin esimerkiksi sivuelinkeinoksi. Jokamiehen oikeudet rajoittuvat rauhoittamattomien kasvien sekä marjojen ja sienten, maahan pudonneiden risujen, käpyjen ja pähkinöiden keräämiseen. Puista saatavien koristemateriaalien kerääminen ei ole sallittua ilman maanomistajan lupaa.