Tuohi

Tuohi on koivun kuoren korkkiutunutta solukkoa ja se on rakenteeltaan hyvin sitkeää, vettä läpäisemätöntä ja hyvin säilyvää. Näiden edullisten ominaisuuksiensa vuoksi tuohta on käytetty perinteisesti talojen kateaineena tai seinäeristeenä sekä kestävien käyttöesineiden, kuten konttien, virsujen ja marjatuokkosten materiaalina. Nykyisin tuohelle on kehitetty uusia sovellutuksia ja sitä voidaan esim. laminoida tai käyttää jalostettuna tuohimurskelevynä sisustuksessa tai äänieristeenä. 

Tuohen keruuaikaa on kesäkuu ja heinäkuun alkupuoli, jolloin tuohi irtoaa puusta parhaiten. Oksaton, kostealla paikalla kasvanut hieskoivu tuottaa parhainta tuohta. Tuohen keruu on hidasta, sillä se suoritetaan kokonaan käsin ja keruuaika on verraten lyhyt. Tuohi irrotetaan puista levynä tai nauhana ja kierretään kiepille valkoinen puoli ulospäin. Keruun jälkeen tuohet pinotaan päällekkäin valkoiset puolet vastakkain oikenemaan painon alle. Tuohi kerätään kaadettaviksi tarkoitetuista puista ja maanomistajalta on pyydettävä lupa keräämiseen, sillä se ei kuulu jokamiehenoikeuksiin.