Natursvampar

tatti_kadella.jpg

Det lönar sig att bege sig tillsammans med en erfaren svampplockare på de första svamputflykterna och att minnas följande grundregel vid svampplockning: plocka endast sådana svampar som du verkligen vet är ätbara arter. Du får närmare information om hur man känner igen svampar från det undervisningsmaterial som vi säljer. Det är också bra att delta i svampkurser, så blir det lättare att känna igen svampar.

Skördesäsonger av finska naturliga svampar

sienisadon_kypsyminen2021_sv.gif