Plockningsråd

marjanpoiminta.jpg

Plocka endast mogna bär

Det är bäst att låta bären mogna innan de plockas. Det lönar sig inte att plocka dem omogna, eftersom de inte fortsätter att mogna efter plockandet. Man bör undvika att plocka skadade bär: under regniga höstar kan bären lida av olika svamp- och bakteriesjukdomar. Bärindustrin köper bären med skräp, eftersom det har konstaterats att de håller sig bättre då.

Plocka då det är uppehållsväder

Bär bör plockas endast vid torrt väder och det lönar sig att låta morgondaggen avdunsta före plockningen. Bär håller sig bättre då de plockas torra och man får mindre skräp med. Bär som en gång har frusit bör inte plockas. Särskilt blåbär är känsliga för frost.

Plocka på rena områden

Det lönar sig att undvika bärplockning vid bland annat vägkanter, på livliga tätortsområden, nära förorenande fabriksanläggningar och värmecentraler o. dyl. samt på gödslade och förgiftade områden.

Använd lämpliga och rena redskap vid plockning

Plocka bären i korgar eller hinkar, använd aldrig plastpåsar. För att bären ska hållas hela bör man undvika att flytta över dem från ett kärl till ett annat. Under transport lönar det sig att skydda kärlen med lock, så att bären inte blir sandiga eller dammiga.

Bär är livsmedel, vilket innebär att man bör iaktta tillbörlig hygien då man hanterar dem, såsom vid övrig livsmedelshantering. Plocka med rena händer: tvätta händerna med vatten och tvål eller ha med desinficerande dukar som du kan rengöra händerna med i terrängen.

Med bärplockare plockar du snabbare en större mängd än för hand. En bärplockare med skaft lämpar sig för bärplockare som vill plocka stora mängder bär under en kort tid. Plocka emellertid lugnt med bärplockaren, eftersom du kan förstöra följande års bärskörd genom att skada blomknopparna.

Förvara inte bären länge i värme

Om du plockar bär som ska säljas bör du så fort som möjligt leverera dem till köparen. Transporterna från skogen till köpställena kan vara långa. Man måste därför så fort som möjligt få bären i sval förvaring, så att bärens kvalitet inte försämras och att det inte blir avbrott i kylkedjan. Bär bör skyddas mot solljus under transporten. Det får inte fastna främmande smaker eller lukter på bären från transport- eller förvaringsutrymmet. Förvara bär som är avsedda för hushållsbruk svalt efter plockning före konservering eller matlagning. Djupfrys, koka sylt eller saft på bären så fort som möjligt efter plockningen.

poimuri2.jpg poimuri3.jpg

poimuri4.jpgpoimuri5.jpg