Lainsäädäntöä yrteistä

Luonnosta kerättävistä yrteistä pääosa lukeutuu elintarvikelainsäädännön alaisuuteen. Osa vahvoja lääkkeellisiä vaikutuksia omaavista puolestaan kuuluu lääkevalmisteita koskevan lainsäädännön alaisuuteen. Alla olevissa teksteissä on muutamia ydinasioita luonnonyrtteihin liittyvästä lainsäädännöstä. Lisätietoa lainsäädännöstä löydät mm.: www.evira.fi , www.fimea.fi, www.finlex.fi .

Lääkeluetteloon kuuluvat kasvit

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vahvistaa lääkeluettelon ja siihen kuuluvat rohdokset ja valmisteet. Luonnonyrteissä on joukko kasveja, jotka on luokiteltu niin vahvoja lääkkeellisiä vaikutuksia omaaviksi, että ne on sisällytetty lääkeluetteloon. Tällaisia yrttejä ovat mm. sianpuolukka, suopursu, kuismat, näsiä, leskenlehti, paatsama, pietaryrtti , karhunputket ja väinönputki.  Lääkeluetteloon nimettyjen yrttien ja niistä tehtyjen valmisteiden kauppa on lääkelain alaista aina, kun niille ilmoitetaan lääkkeellisiä vaikutuksia. Valmistukseen ja myyntiin tarvitaan tällöin aina Fimea:n lupa. Jos valmiste on luokiteltu lääkkeeksi, sitä ei saa myydä elintarvikkeena. Lääkeluettelon (1179/2006) liitteen 2 sisältämää listaa tarkistetaan sitä mukaa kuin saadaan uutta tutkittua tietoa kasvien sisältämistä aineista. Lääkeluettelo on viitteellinen.

Kasvirohdosvalmisteille tulee hakea myyntilupa ja perinteinen kasvirohdosvalmiste tulee rekisteröidä ennen kuin valmisteet voidaan tuoda markkinoille. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea arvioi näidenkin valmisteiden laadun, tehon ja turvallisuuden sekä antaa ohjeet myös lääkevalmisteiden myyntipäällysmerkinnöistä ja pakkausselosteista. Lisätietoja löytyy Fimean kotisivuilta: www.fimea.fi .