Lainsäädäntöä sienistä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 264/2012 eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista tuli voimaan 1.7.2012. Asetuksella kumottiin eräitä kansallisia ja tuotekohtaisia säädöksiä. Kumotut säädökset koskevat myös ruokasienten kaupan pitämistä. Ruokasieniasetuksen kumoamisen myötä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ylläpitämä kauppasieniluettelo muuttuu ohjeelliseksi luetteloksi kauppakelpoisista sienistä. Suositeltavat ruokasienet ovat alkuvaiheessa samat kuin aiemmin asetuksella kauppasieniksi määritellyt sienet.

Elintarvikelain (23/2006) mukaan elintarvikealan toimija vastaa siitä, että pitää kaupan vain turvallisia elintarvikkeita. Tämä tarkoittaa sitä, että kuka hyvänsä sienien kerääjä voi myydä mitä hyvänsä ruokasientä kenelle hyvänsä.  Kun virallista kauppasieniluetteloa ei enää ole, on poimijalla ja myyjällä mahdollisuus pitää kaupan aiempaa laajemmin elintarvikkeiksi kelpaavia ruokasieniä. Tämä lisää poimijan ja myyjän vastuuta siitä, että myytävät ruokasienet ovat turvallisia, eikä niitä sekoiteta myrkyllisiin näköislajeihin.

Elintarviketurvallisuusviraston luettelo suositeltavista ruokasienistä on:

 • Herkkutatit
  Boletus edulis, B. pinophilus ja B. reticulatus
 • Kangastatti
  Suillus variegatus
 • Punikkitatit 
  Leccinum versipelle, L. aurantiacum ja L. vulpinum
 • Voitatti
  Suillus luteus
 • Haaparouskut
  Lactarius trivialis ja L. utilis
 • Kangasrousku
  Lactarius rufus
 • Karvarousku
  Lactarius torminosus
 • Leppärouskut
  Lactarius deliciosus ja L. deterrimus
 • Isohapero
  Russula paludosa
 • Kangashapero
  Russula decolorans
 • Keltahapero
  Russula claroflava
 • Viinihapero
  Russula vinosa
 • Mustavahakas
  Hygrophorus camarophyllus
 • Kehnäsieni
  Rozites caperatus
 • Keltavahvero eli kantarelli
  Cantharellus cibarius
 • Suppilovahvero
  Cantharellus tubaeformis, mukana saa olla Kosteikkovahveroa C. lutescens
 • Mustatorvisieni
  Craterellus cornucopioides
 • Lampaankääpä
  Albatrellus ovinus
 • Vaaleaorakas
  Hydnum repandum, mukana saa olla
  Rusko-orakasta H. rufescens
 • Korvasieni
  Gyromitra esculenta
 • Huhtasienet
  Morchella spp.
 • Tuoksuvalmuska
  Tricholoma matsutake
 • Viljellyt ruokasienet


Korvasienten myyntiä koskevat erityisvaatimukset

Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen 264/2012 sisällytettiin eräitä merkintävaatimuksia, joiden säilyttämistä kansallisessa lainsäädännössä pidetään edelleen perusteltuna.  Uuteen asetukseen sisällytettiin mm. korvasienistä annettavat tiedot (asetuksen 5 §). Kansallisen ruokasieniasetuksen (489/2006) kumoamisen jälkeenkin korvasieniä saa pitää kaupan. Myytäväksi tarkoitettujen korvasienten pakkauksissa tai irtomyynnin yhteydessä on oltava varoitusmerkinnät ja käsittelyohjeet.

Muuhun kuin teolliseen tarkoitukseen myytävien tuoreiden tai kuivattujen korvasienten pakkauksessa on oltava seuraava varoitus sienten myrkyllisyydestä ja niiden käsittelyohje. Elintarviketurvallisuusvirasto on laatinut korvasienten myyjille useilla eri kielillä painettuja korvasienen käsittelyohjeita. Myyjä voi myös itse laatia pakkaukseen tai pakkaamattoman sienen välittömään läheisyyteen kuluttajan helposti havaitseman käsittelyohjeen:

"Korvasieni on myrkyllinen käsittelemättömänä. Korvasienet on keitettävä kahteen kertaan runsaassa vedessä (1 osa sieniä ja 3 osaa vettä) vähintään viisi minuuttia ja huuhdeltava hyvin molempien keittokertojen jälkeen runsaassa vedessä. Kuivaamalla säilöttyjä korvasieniä on liotettava vähintään kaksi tuntia ennen käyttöä (10 g sieniä ja 2 dl vettä). Liotuksen jälkeen korvasienet keitetään kahteen kertaan kuten tuoreet korvasienet. Korvasieniä kuivattaessa tai keitettäessä on tuuletettava hyvin. Korvasienten liotus- tai keittovettä ei saa käyttää ruoanvalmistuksessa".

Yrityksen sienivalmisteen ja poimijan tekemän
sienivalmisteen erot

Sienivalmisteella tarkoitetaan ruokasieniasetuksessa pakastamalla, jäädyttämällä, kuivaamalla, suolaamalla, kuumentamalla tai muulla vastaavalla tavalla käsiteltyä elintarvikkeeksi valmistettua ruokasientä. Yrityksen valmistaman sienivalmisteen ja muun elintarvikkeen valmistusaineena saa käyttää yhtä tai useampaa kauppasientä. Sienivalmisteeseen ja muuhun elintarvikkeeseen käytettävien sienten on oltava varmuudella tunnistettavia, terveitä, puhtaita ja homeettomia. Mikäli sienten poimija itse tekee sienivalmisteen, saa valmiste sisältää vain yhtä kauppasientä.

Sienivalmisteen pakkauksessa tai pakkaamattomana myytävän sienivalmisteen kuljetuspakkauksessa on ilmoitettava valmisteeseen käytetyt kauppasienet painon mukaan alenevassa paljousjärjestyksessä. Pakkaamattomana myytävän sienivalmisteen välittömässä läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa esitteessä on ilmoitettava valmisteeseen käytetyt kauppasienet. Sienituotteiden pakkausmerkintöjä koskevat luonnollisesti myös elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetut säädökset.