Laatuluokitus ja lajitteluohjeet

Puhdistettu variksenmarja:

 

I TUOTTEEN MÄÄRITELMÄ
Tämä laatuluokitusohje koskee tuoreena ja pakasteena myytäviä, puhdistettuja, luonnonvaraisia variksenmarjoja, kaarnikkaa (Empetrum nigrum L. ja E. nigrum ssp. hermaphroditum).

II LAATUVAATIMUKSET
Ohjeen tarkoituksena on määritellä variksenmarjoille laatuvaatimukset ja -luokitus sadon vastaanottovaiheessa sekä puhdistuksen ja pakastuksen jälkeen.

A. Vähimmäisvaatimukset
Kaikissa laatuluokissa, ottaen huomioon kunkin luokan erityisvaatimukset ja sallitut virherajat.

Variksenmarjojen tulee olla:

 • ehjiä; kokonaisia ja kiinteitä
 • ulkonäöltään tuoreita
 • terveitä; pilaantumisen, käymisen tai muun laadun huonontumisen johdosta ihmisravinnoksi kelpaamattomia marjoja ei hyväksytä
 • puhtaita; niissä ei saa olla käytännöllisesti katsoen mitään näkyviä, vieraita ainesosia ja niiden tulee olla vailla epänormaalia pintakosteutta
 • irtonaisia; joukossa ei saa olla terttuja, kasoihin jäätyneitä tai paakkuuntuneita marjoja

Variksenmarjoissa ei saa olla:

 • mitään vierasta makua tai hajua
 • hyönteisten syömäjälkiä
 • merkkejä kasvitaudeista
 • virheellisiä marjoja; raakoja tai ylikypsiä, murskautuneita tai muuten vioittuneita, vahvasti värivirheellisiä kuten ruskeita tai vaalentuneita, nahistuneita tai vieraita, syötäviä marjoja ei saa olla enempää kuin 8 % painosta.
 • roskia; lehtiä, varpuja tai muita harmittomia, vieraita ainesosia enempää kuin 30 kpl marjakiloa kohti

B. Luokitus
Variksenmarjat luokitellaan kahteen alla mainittuun laatuluokkaan:

I- luokka
Tämän laatuluokan variksenmarjojen tulee olla:

 • hyvälaatuisia, hyvin kehittyneitä
 • tasakokoisia
 • kauttaaltaan lajityypillisesti kiiltävän mustan tai tumman värisiä
 • aistinvaraisesti arvioituna variksenmarjalle tyypillinen hyvä ja miellyttävä maku

II - luokka
Tämän laatuluokan variksenmarjojen tulee olla:

 • hyvälaatuisia, riittävän kehittyneitä
 • hyvin värittyneitä
 • aistinvaraisesti arvioituna variksenmarjalle tyypillinen tai neutraali maku

III VIRHERAJAT
Jokaisessa tarjotussa toimituserässä sallitaan laatuvirherajojen puitteissa seuraavin edellytyksin tuote-eriä, jotka eivät täytä kyseisen luokan vaatimuksia:

I - luokka

 • 10 % painosta sallitaan variksenmarjoja, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät II-luokan vaatimukset
 • virheellisten marjojen osuus saa olla enintään 4 % painosta
 • roskia sallitaan vähäinen määrä, enintään 10 kpl marjakiloa kohti

II - luokka

 • 10 % painosta sallitaan variksenmarjoja, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät vähimmäisvaatimukset.
 • virheellisten marjojen osuus saa olla enintään 6 % painosta
 • roskia sallitaan vähäinen määrä, enintään 20 kpl marjakiloa kohti

IV PAKKAAMINEN

A. Tasalaatuisuus
Kunkin pakkauksen sisällön tulee olla yhdenmukainen. Variksenmarjojen tulee kussakin pakkauksessa olla samaa alkuperää ja laatua.
Pakkauksessa näkyvän sisällön osan tulee edustaa koko sisältöä.

B. Pakkaus
Variksenmarjat on pakattava niin, että tuotteet on suojattu kunnolla. Pakkauksen sisällä käytettävien materiaalien tulee olla uusia, puhtaita ja laadultaan sellaisia, ettei niistä aiheudu tuotteelle ulkoisia tai sisäisiä vahinkoja. Merkintöjen tekeminen, varsinkin paperiin ja leimojen käyttö on sallittu vain sillä edellytyksellä, että painatus tai liimaus on tehty myrkyttömällä värillä tai liimalla. Pakkauksissa ei saa olla vieraita esineitä tai aineita.

V MERKINNÄT
Jokaisessa pakkauksessa tulee olla seuraavat merkinnät samalla puolella pakkausta, luettavasti ja lähtemättömästi kirjoitettuna sekä ulkopuolelle näkyvänä:

 1. Tuotteen nimi, jos tuote ei ole näkyvissä
 2. Laatuluokka
 3. Valmistajan, pakkaajan tai myyjän nimi tai toiminimi ja osoite
 4. Alkuperämaa tai -alue; kasvualueen tai kansallisen, alueellisen tai paikkakunnan nimen ilmoittamista suositellaan
 5. Sisällön määrä