Laatuluokitus ja lajitteluohjeet

Puhdistettu tyrni:


I TUOTTEEN MÄÄRITELMÄ
Tämä laatuluokitusohje koskee tuoreena ja pakasteena myytäviä, puhdistettuja, luonnonvaraisia tai viljeltyjä tyrnin marjoja (Hippophaë rhamnoides L.).

II LAATUVAATIMUKSET
Ohjeen tarkoituksena on määritellä tyrnin marjojen laatuvaatimukset ja -luokitus sadon vastaanottovaiheessa sekä puhdistuksen ja pakastuksen jälkeen.

A. Vähimmäisvaatimukset
Kaikissa laatuluokissa, ottaen huomioon kunkin luokan erityisvaatimukset ja sallitut virherajat.

Tyrnin marjojen tulee olla:

 • ehjiä; kokonaisia ja kiinteitä
 • ulkonäöltään tuoreita
 • terveitä; pilaantumisen, käymisen tai muun laadun huonontumisen johdosta ihmisravinnoksi kelpaamattomia marjoja ei hyväksytä
 • puhtaita; niissä ei saa olla käytännöllisesti katsoen mitään näkyviä, vieraita ainesosia ja niiden tulee olla vailla epänormaalia pintakosteutta
 • irtonaisia; joukossa ei saa olla kasoihin jäätyneitä tai paakkuuntuneita marjoja.
 • pakastettaessa marjaa tulee käsitellä siten, että se on pakastettu vuorokauden kuluessa poimimisesta ja lajittelusta

Marjoissa ei saa olla:

 • mitään vierasta makua tai hajua
 • hyönteisten syömäjälkiä
 • virheellisten marjojen; (raakoja, ylikypsiä, vioittuneita, nahistuneita tai vahvasti värivirheellisiä kuten ruskeita, harmahtavia, pakkasen vioittamia) osuus enintään 10 % painosta
 • roskia; lehtiä, varpuja tai muita harmittomia, vieraita ainesosia ei enempää kuin 60 kpl marjakiloa kohti

B. Luokitus
Tyrnin marjat luokitellaan kolmeen alla mainittuun laatuluokkaan:

Ekstra-luokka

Tämän laatuluokan tyrnin marjojen tulee olla:

 • laadultaan erinomaisia, hyvin kehittyneitä
 • tasakokoisia
 • kauttaaltaan tasavärisiä, keltaisia tai oranssin punaisia
 • aistinvaraisesti arvioituna tyrnille tyypillinen, erinomainen maku

I-luokka
Tämän laatuluokan marjojen tulee olla:

 • hyvänlaatuisia, riittävän kehittyneitä
 • hyvin värittyneitä
 • aistinvaraisesti arvioituna maku tyrnin marjalle tyypillinen, hyvä maku

II-luokka
Tämän laatuluokan marjojen tulee olla:

 • riittävän kehittyneitä
 • lajityypillisesti värittyneitä
 • aistinvaraisesti arvioituna tyrnin marjalle tyypillinen maku

III VIRHERAJAT
Jokaisessa tarjotussa toimituserässä sallitaan laatuvirherajojen puitteissa tuote-eriä, jotka eivät täytä kyseisen luokan vaatimuksia seuraavin edellytyksin:

Ekstra-luokka

 • 5 % painosta sallitaan marjoja, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia mutta jotka täyttävät I-luokan vaatimukset tai jotka poikkeuksellisesti hyväksytään tämän luokan poikkeamien rajoissa
 • virheellisten marjojen osuus saa olla enintään 2 % painosta
 • käytännöllisesti katsoen vailla roskia ja kantoja

I-luokka

 • 10 % painosta sallitaan virheellisiä marjoja, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia mutta jotka täyttävät II-luokan vaatimukset
 • virheellisten marjojen osuus saa olla enintään 5 % painosta
 • roskia sallitaan vähäinen määrä, enintään 30 kpl marjakiloa kohti

II-luokka

 • 10 % painosta sallitaan marjoja, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia mutta jotka täyttävät vähimmäisvaatimukset
 • virheellisten marjojen osuus saa olla enintään 8 % painosta
 • roskia sallitaan vähäinen määrä, enintään 50 kpl marjakiloa kohti

IV PAKKAAMINEN

A. Tasalaatuisuus
Kunkin pakkauksen sisällön tulee olla yhdenmukainen. Tyrnin marjojen tulee kussakin pakkauksessa olla samaa alkuperää ja laatua. Ekstra - luokassa jokaisen pakkauksen sisällön tulee olla kooltaan yhdenmukaista ja tasalaatuista kypsyysasteen osalta. Pakkauksessa näkyvän sisällön osan tulee edustaa koko sisältöä.

B. Pakkaus
Tyrnin marjat on pakattava niin, että tuotteet on suojattu kunnolla. Pakkauksen sisällä käytettävien materiaalien tulee olla uusia, puhtaita ja laadultaan sellaisia, ettei niistä aiheudu tuotteelle ulkoisia tai sisäisiä vahinkoja. Merkintöjen tekeminen, varsinkin paperiin ja leimojen käyttö on sallittu vain sillä edellytyksellä, että painatus tai liimaus on tehty myrkyttömällä värillä tai liimalla. Pakkauksissa ei saa olla vieraita esineitä tai aineita.

V MERKINNÄT
Jokaisessa pakkauksessa tulee olla seuraavat merkinnät samalla puolella pakkausta, luettavasti ja lähtemättömästi kirjoitettuna sekä ulkopuolelle näkyvänä:

 1. Tuotteen nimi, jos tuote ei ole näkyvissä
 2. Laatuluokka
 3. Valmistajan, pakkaajan tai myyjän nimi tai toiminimi ja osoite
 4. Alkuperämaa tai -alue; kasvualueen tai kansallisen, alueellisen tai paikkakunnan nimen ilmoittamista suositellaan
 5. Sisällön määrä