Laatuluokitus ja lajitteluohjeet

Puhdistettu puolukka:


I TUOTTEEN MÄÄRITELMÄ
Tämä laatuluokitusohje koskee tuoreena ja pakasteena myytäviä, puhdistettuja, luonnonvaraisia puolukoita (Vaccinium vitis-idaea L.).

II LAATUVAATIMUKSET
Ohjeen tarkoituksena on määritellä puolukoiden laatuvaatimukset ja -luokitus sadon vastaanottovaiheessa sekä puhdistuksen ja pakastuksen jälkeen.

A. Vähimmäisvaatimukset
Kaikissa laatuluokissa, ottaen huomioon kunkin luokan erityisvaatimukset ja sallitut virherajat.

Puolukoiden tulee olla:

 • ehjiä; kokonaisia ja kiinteitä
 • ulkonäöltään tuoreita
 • terveitä; pilaantumisen, käymisen tai muun laadun huonontumisen johdosta ihmisravinnoksi kelpaamattomia marjoja ei hyväksytä
 • puhtaita; marjoissa ei saa olla käytännöllisesti katsoen mitään näkyviä, vieraita ainesosia ja niiden tulee olla vailla epänormaalia pintakosteutta; kypsän marjan luontainen, hikevä pintakosteus sallitaan
 • irtonaisia; joukossa ei saa olla terttuja, kasoihin jäätyneitä tai paakkuuntuneita marjoja

Puolukoissa ei saa olla:

 • mitään vierasta makua tai hajua
 • epänormaalia mehustumista
 • hyönteisten syömäjälkiä
 • virheellisiä marjoja (raakoja tai puoliraakoja, vaaleankirjavia marjoja, värivirheellisiä kuten mustia tai ruskeita, läpikuultavia tai pakkasen vioittamia, kuivuneita, murskautuneita tai muuten vioittuneita tai vieraita syötäviä marjoja) sallitaan enintään 6 % painosta
 • roskia; lehtiä, varpuja tai muita harmittomia, vieraita ainesosia enempää kuin 30 kpl marjakiloa kohti

B. Luokitus
Puolukat luokitellaan kolmeen alla mainittuun laatuluokkaan:

Ekstra-luokka:
Tämän laatuluokan puolukoiden tulee olla:

 • laadultaan erinomaisia, hyvin kehittyneitä,
 • kauttaaltaan kirkkaan- tai tummanpunaisia, tasaisesti värittyneitä,
 • tasakokoisia
 • aistinvaraisesti arvioituna puolukalle tyypillinen, erinomainen maku

I-luokka
Tämän laatuluokan puolukoiden tulee olla:

 • hyvälaatuisia, riittävän kehittyneitä
 • hyvin värittyneitä
 • aistinvaraisesti arvioituna puolukalle tyypillinen, hyvä maku

II-luokka
Tämän laatuluokan puolukoiden tulee olla:

 • riittävän kehittyneitä
 • lajityypillisesti värittyneitä
 • aistinvaraisesti arvioituna puolukalle tyypillinen maku

III VIRHERAJAT
Jokaisessa tarjotussa toimituserässä sallitaan laatuvirherajojen puitteissa seuraavin edellytyksin tuote-eriä, jotka eivät täytä kyseisen luokan vaatimuksia:

Ekstra-luokka

 • 5 % painosta sallitaan puolukoita, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät I-luokan vaatimukset tai jotka poikkeuksellisesti hyväksytään tämän luokan poikkeamien rajoissa.
 • käytännöllisesti katsoen vailla virheellisiä puolukoita
 • käytännöllisesti katsoen vailla roskiaI-luokka

 • 10 % painosta sallitaan puolukoita, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät II-luokan vaatimukset
 • virheellisten puolukoiden osuus saa olla enintään 2 % painosta
 • roskia sallitaan vähäinen määrä, enintään 10 kpl marjakiloa kohtiII-luokka

 • 10 % painosta sallitaan puolukoita, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät vähimmäisvaatimukset.
 • virheellisten puolukoiden osuus saa olla enintään 4 % painosta
 • roskia sallitaan vähäinen määrä, enintään 20 kpl marjakiloa kohtiIV PAKKAAMINEN

A. Tasalaatuisuus
Kunkin pakkauksen sisällön tulee olla yhdenmukainen. Puolukoiden tulee kussakin pakkauksessa olla samaa alkuperää ja laatua. Ekstra-luokassa jokaisen pakkauksen sisällön tulee olla kooltaan yhdenmukaista ja kypsyysasteen osalta tasalaatuista. Pakkauksessa näkyvän sisällön tulee edustaa koko sisältöä.

B. Pakkaus
Puolukat on pakattava niin, että tuotteet on suojattu kunnolla.
Pakkauksen sisällä käytettävien materiaalien tulee olla uusia, puhtaita ja laadultaan sellaisia, ettei niistä aiheudu tuotteelle ulkoisia tai sisäisiä vahinkoja. Merkintöjen tekeminen, varsinkin paperiin ja leimojen käyttö on sallittu vain sillä edellytyksellä, että painatus tai liimaus on tehty myrkyttömällä värillä tai liimalla.
Pakkauksissa ei saa olla vieraita esineitä tai aineita.

V MERKINNÄT

Jokaisessa pakkauksessa tulee olla seuraavat merkinnät samalla puolella pakkausta, luettavasti ja lähtemättömästi kirjoitettuna sekä ulkopuolelle näkyvänä:

 1. Tuotteen nimi, jos tuote ei ole näkyvissä
 2. Laatuluokka
 3. Valmistajan, pakkaajan tai myyjän nimi tai toiminimi ja osoite
 4. Alkuperämaa tai -alue; kasvualueen tai kansallisen, alueellisen tai paikkakunnan nimen ilmoittamista suositellaan
 5. Sisällön määrä

Puhdistamaton puolukka:


I TUOTTEEN MÄÄRITELMÄ
Tämä laatuluokitusohje koskee tuoreena myytäviä, pudistamattomia, luonnonvaraisia puolukoita
(Vaccinium vitis-idaea L.).

II LAATUVAATIMUKSET
Ohjeen tarkoituksena on määritellä puolukoiden laatuvaatimukset ja luokitus sadon vastaanottovaiheessa.

A. Vähimmäisvaatimukset
Kaikissa laatuluokissa, ottaen huomioon kunkin luokan erityisvaatimukset ja sallitut virherajat.

Puolukoiden tulee olla:

 • ehjiä; kokonaisia ja kiinteitä
 • ulkonäöltään tuoreita
 • terveitä; pilaantumisen, käymisen tai muun laadun huonontumisen johdosta ihmisravinnoksi kelpaamattomia marjoja ei hyväksytä
 • puhtaita; marjoissa ei saa olla käytännöllisesti katsoen mitään näkyviä vieraita ainesosia ja niiden tulee olla vailla epänormaalia pintakosteutta; kypsän marjan luontainen, hikevä pintakosteus sallitaan

Puolukoissa ei saa olla:

 • mitään vierasta makua tai hajua
 • hyönteisten syömäjälkiä
 • epänormaalia mehustumista
 • virheellisiä marjoja; raakoja tai puoliraakoja, vaaleankirjavia marjoja, värivirheellisiä kuten mustia tai ruskeita, läpikuultavia tai pakkasen vioittamia, kuivuneita, murskaantuneita tai muuten vioittuneita tai vieraita, syötäviä marjoja sallitaan enintään 7 % painosta
 • roskia, lehtiä, varpuja tai muita harmittomia vieraita ainesosia enempää kuin 4 % painosta

B. Luokitus
Puolukat luokitellaan kahteen alla mainittuun laatuluokkaan:

I-luokka
Tämän laatuluokan puolukoiden tulee olla:

 • hyvälaatuisia ja hyvin kehittyneitä
 • kauttaaltaan kirkkaan- ja tummanpunaisia
 • aistinvaraisesti arvioituna puolukalle tyypillinen hyvä maku

II-luokka
Tämän laatuluokan puolukoiden tulee olla:

 • riittävän kehittyneitä
 • lajityypillisesti värittyneitä
 • aistinvaraisesti arvioituna puolukalle tyypillinen maku

III VIRHERAJAT
Jokaisessa tarjotussa toimituserässä sallitaan laatuvirherajojen puitteissa seuraavin edellytyksin tuote-eriä, jotka eivät vastaa kyseisen luokan vaatimuksia:

I-luokka

 • 10 % painosta sallitaan puolukoita, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät II - luokan vaatimukset
 • virheellisten puolukoiden osuus saa olla enintään 3 % painosta
 • roskia sallitaan enintään 1 % painosta

II-luokka

 • 10 % painosta sallitaan puolukoita, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät vähimmäisvaatimukset
 • virheellisten puolukoiden osuus saa olla enintään 5 % painosta
 • roskia sallitaan enintään 3 % painosta

IV PAKKAAMINEN

A. Tasalaatuisuus
Kunkin pakkauksen sisällön tulee olla yhdenmukainen. Puolukoiden tulee kussakin pakkauksessa olla samaa alkuperää ja laatua. Pakkauksessa näkyvän sisällön osan tulee edustaa koko sisältöä.

B. Pakkaus
Puolukat on pakattava niin, että tuotteet on suojattu kunnolla.
Pakkauksen sisällä käytettävien materiaalien tulee olla uusia, puhtaita ja laadultaan sellaisia, ettei niistä aiheudu tuotteelle ulkoisia tai sisäisiä vahinkoja.
Merkintöjen tekeminen, varsinkin paperiin, ja leimojen käyttö on sallittu vain sillä edellytyksellä, että painatus tai liimaus on tehty myrkyttömällä värillä tai liimalla. Pakkauksessa ei saa olla vieraita esineitä tai aineita.

V MERKINNÄT 
Jokaisessa pakkauksessa tulee olla seuraavat merkinnät samalla puolella pakkausta, luettavasti ja lähtemättömästi kirjoitettuna sekä ulkopuolelle näkyvänä:

 1. Tuotteen nimi, jos tuote ei ole näkyvissä
 2. Laatuluokka
 3. Valmistajan, pakkaajan tai myyjän nimi tai toiminimi ja osoite
 4. Alkuperämaa tai -alue; kasvualueen tai kansallisen, alueellisen tai paikkakunnan nimen ilmoittamista suositellaan
 5. Sisällön määrä