Laatuluokitus ja lajitteluohjeet

Puhdistettu pihlajanmarja:


I  TUOTTEEN MÄÄRITELMÄ
Tämä laatuluokitusohje koskee tuoreena ja pakasteena myytäviä, puhdistettuja, luonnonvaraisia pihlajanmarjoja (Sorbus aucuparia L.).

II  LAATUVAATIMUKSET
Ohjeen tarkoituksena on määritellä pihlajanmarjojen laatuvaatimukset ja -luokitus sadon vastaanottovaiheessa sekä puhdistuksen ja pakastuksen jälkeen.

A. Vähimmäisvaatimukset
Kaikissa laatuluokissa, ottaen huomioon kunkin luokan erityisvaatimukset ja sallitut virherajat.

Pihlajanmarjojen tulee olla:

 • ehjiä; kokonaisia ja kiinteitä
 • ulkonäöltään tuoreita
 • terveitä; pilaantumisen, käymisen tai muun laadun huonontumisen johdosta ihmisravinnoksi kelpaamattomia marjoja ei hyväksytä
 • puhtaita; niissä ei saa olla käytännöllisesti katsoen mitään näkyviä, vieraita ainesosia ja niiden tulee olla vailla epänormaalia pintakosteutta
 • irtonaisia, joukossa ei saa olla terttuja, kasoihin jäätyneitä tai paakkuuntuneita marjoja

Pihlajanmarjoissa ei saa olla:

 • mitään vierasta makua tai hajua
 • hyönteisten tai lintujen syömäjälkiä
 • merkkejä kasvitaudeista
 • virheellisten marjojen (raakoja tai ylikypsiä, värivirheellisiä kuten ruskeita ja mustia, vioittuneita tai kuivuneita) osuus enintään 10 % painosta
 • roskia; lehtiä, varpuja tai muita harmittomia, vieraita ainesosia ei enempää kuin 60 kpl marjakiloa kohti

B. Luokitus
Pihlajanmarjat luokitellaan kahteen alla mainittuun laatuluokkaan:

I-luokka
Tämän laatuluokan pihlajanmarjojen tulee olla:

 • laadultaan hyvin kehittyneitä
 • tasakokoisia
 • kauttaaltaan lajityypillisesti ja tasaisesti värittyneitä
 • aistinvaraisesti arvioituna pihlajanmarjoille tyypillinen, hyvä maku

II-luokka
Tämän laatuluokan pihlajanmarjojen tulee olla:

 • hyvälaatuisia, riittävän kehittyneitä
 • hyvin värittyneitä
 • aistinvaraisesti arvioituna pihlajanmarjalle tyypillinen maku

III VIRHERAJAT
Jokaisessa tarjotussa toimituserässä sallitaan laatuvirherajojen puitteissa tuote-eriä, jotka eivät täytä kyseisen luokan vaatimuksia seuraavin edellytyksin:

I-luokka

 • 10 % painosta sallitaan pihlajanmarjoja, jotka eivät täytä tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät II-luokan vaatimukset
 • virheellisten marjojen osuus saa olla enintään 5 % painosta
 • roskia sallitaan vähäinen määrä, enintään 30 kpl marjakiloa kohti

II-luokka

 • 10 % painosta sallitaan marjoja, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät vähimmäisvaatimukset.
 • virheellisten pihlajanmarjojen osuus saa olla enintään 8 % painosta.
 • roskia sallitaan vähäinen määrä, enintään 50 kpl marjakiloa kohti

IV PAKKAAMINEN

A. Tasalaatuisuus
Kunkin pakkauksen sisällön tulee olla yhdenmukainen. Pihlajanmarjojen tulee kussakin pakkauksessa olla samaa alkuperää ja laatua. Pakkauksessa näkyvän sisällön osan tulee edustaa koko sisältöä.

B. Pakkaus

Pihlajanmarjat on pakattava niin, että tuotteet on suojattu kunnolla
Pakkauksen sisällä käytettävien materiaalien tulee olla uusia, puhtaita ja laadultaan sellaisia, ettei niistä aiheudu tuotteelle ulkoisia tai sisäisiä vahinkoja. Merkintöjen tekeminen, varsinkin paperiin ja leimojen käyttö on sallittu vain sillä edellytyksellä, että painatus tai liimaus on tehty myrkyttömällä värillä tai liimalla.
Pakkauksissa ei saa olla vieraita esineitä tai aineita.

V  MERKINNÄT
Jokaisessa pakkauksessa tulee olla seuraavat merkinnät samalla puolella pakkausta, luettavasti ja lähtemättömästi kirjoitettuna sekä ulkopuolelle näkyvänä:

 1. Tuotteen nimi, jos tuote ei ole näkyvissä
 2. Laatuluokka
 3. Valmistajan, pakkaajan tai myyjän nimi tai toiminimi ja osoite
 4. Alkuperämaa tai -alue; kasvualueen tai kansallisen, alueellisen tai paikkakunnan nimen ilmoittamista suositellaan
 5. Sisällön määrä