Laatuluokitus ja lajitteluohjeet

Puhdistettu mustikka:

I TUOTTEEN MÄÄRITELMÄ
Tämä laatuluokitusohje koskee tuoreena ja pakasteena myytäviä, puhdistettuja, luonnonvaraisia mustikoita (Vaccinium myrtillus L.).

II LAATUVAATIMUKSET
Ohjeen tarkoituksena on määritellä mustikoiden laatuvaatimukset ja -luokitus sadon vastaanottovaiheessa sekä puhdistuksen ja pakastuksen jälkeen.

A. Vähimmäisvaatimukset
Kaikissa laatuluokissa, ottaen huomioon kunkin luokan erityisvaatimukset ja sallitut virherajat.

Mustikoiden tulee olla:

 • ehjiä; kokonaisia ja kiinteitä
 • ulkonäöltään tuoreita
 • terveitä; pilaantumisen, käymisen tai muun laadun huonontumisen johdosta ihmisravinnoksi kelpaamattomia marjoja ei hyväksytä
 • puhtaita; niissä ei saa olla käytännöllisesti katsoen mitään näkyviä, vieraita ainesosia ja niiden tulee olla vailla epänormaalia pintakosteutta
 • irtonaisia; joukossa ei saa olla terttuja, kasoihin jäätyneitä tai paakkuuntuneita marjoja

Mustikoissa ei saa olla:

 • mitään vierasta makua tai hajua
 • hyönteisten syömäjälkiä
 • merkkejä kasvitaudeista
 • Virheellisiä marjoja; raakoja tai ylikypsiä, murskautuneita tai muuten vioittuneita, vahvasti värivirheellisiä kuten ruskeita tai vaalentuneita, nahistuneita tai vieraita, syötäviä marjoja sallitaan enintään 10 % painosta.
 • roskia; lehtiä, varpuja tai muita harmittomia, vieraita ainesosia ei enempää kuin 30 kpl marjakiloa kohti

B. Luokitus
Mustikat luokitellaan kolmeen alla mainittuun laatuluokkaan:

Ekstra-luokka

Tämän laatuluokan mustikoiden tulee olla:

 • laadultaan erinomaisia, hyvin kehittyneitä
 • kauttaaltaan lajityypillisesti normaalin ja tumman värisiä, pinnalla vahamainen peite
 • tasakokoisia
 • aistinvaraisesti arvioituna mustikoille tyypillinen, erinomainen maku

I-luokka
Tämän laatuluokan mustikoiden tulee olla:

 • hyvälaatuisia, riittävän kehittyneitä
 • hyvin värittyneitä
 • aistinvaraisesti arvioituna maku mustikalle tyypillinen, hyvä maku

II-luokka
Tämän laatuluokan mustikoiden tulee olla:

 • riittävän kehittyneitä
 • lajityypillisesti värittyneitä
 • aistinvaraisesti arvioituna mustikalle tyypillinen, tyydyttävä maku

III VIRHERAJAT
Jokaisessa tarjotussa toimituserässä sallitaan laatuvirherajojen puitteissa seuraavin edellytyksin tuote-eriä, jotka eivät täytä kyseisen luokan vaatimuksia:

Ekstra-luokka

 • 5 % painosta sallitaan mustikoita, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät I-luokan vaatimukset tai jotka poikkeuksellisesti hyväksytään tämän luokan poikkeamien rajoissa
 • virheellisten mustikoiden osuus saa olla enintään 2 % painosta
 • käytännöllisesti katsoen vailla roskia

I-luokka

 • 10 % painosta sallitaan mustikoita, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät II-luokan vaatimukset
 • virheellisten mustikoiden osuus saa olla enintään 5 % painosta
 • roskia sallitaan vähäinen määrä, enintään 10 kpl marjakiloa kohti

II-luokka

 • 10 % painosta sallitaan mustikoita, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät vähimmäisvaatimukset.
 • virheellisten mustikoiden osuus saa olla enintään 8 % painosta.
 • roskia sallitaan vähäinen määrä, enintään 20 kpl marjakiloa kohti

IV PAKKAAMINEN

A. Tasalaatuisuus
Kunkin pakkauksen sisällön tulee olla yhdenmukainen. Mustikoiden tulee kussakin pakkauksessa olla samaa alkuperää ja laatua. Ekstra - luokassa jokaisen pakkauksen sisällön tulee olla kooltaan yhdenmukaista ja tasalaatuista kypsyysasteen osalta. Pakkauksessa näkyvän sisällön osan tulee edustaa koko sisältöä.

B. Pakkaus
Mustikat on pakattava niin, että tuotteet on suojattu kunnolla.
Pakkauksen sisällä käytettävien materiaalien tulee olla uusia, puhtaita ja laadultaan sellaisia, ettei niistä aiheudu tuotteelle ulkoisia tai sisäisiä vahinkoja. Merkintöjen tekeminen, varsinkin paperiin ja leimojen käyttö on sallittu vain sillä edellytyksellä, että painatus tai liimaus on tehty myrkyttömällä värillä tai liimalla. Pakkauksissa ei saa olla vieraita esineitä tai aineita.

V MERKINNÄT
Jokaisessa pakkauksessa tulee olla seuraavat merkinnät samalla puolella pakkausta, luettavasti ja lähtemättömästi kirjoitettuna sekä ulkopuolelle näkyvänä:

 1. Tuotteen nimi, jos tuote ei ole näkyvissä
 2. Laatuluokka
 3. Valmistajan, pakkaajan tai myyjän nimi tai toiminimi ja osoite
 4. Alkuperämaa tai -alue; kasvualueen tai kansallisen, alueellisen tai paikkakunnan nimen ilmoittamista suositellaan
 5. Sisällön määrä

Puhdistamaton mustikka:


I TUOTTEEN MÄÄRITELMÄ
Tämä laatuluokitusohje koskee tuoreena myytäviä, pudistamattomia, luonnonvaraisia mustikoita
(Vaccinium myrtillus L.)
.

II LAATUVAATIMUKSET
Ohjeen tarkoituksena on määritellä mustikoiden laatuvaatimukset ja -luokitus sadon vastaanottovaiheessa.

A. Vähimmäisvaatimukset
Kaikissa laatuluokissa, ottaen huomioon kunkin luokan erityisvaatimukset ja sallitut virherajat.

Mustikoiden tulee olla:

 • ehjiä: kokonaisia ja kiinteitä
 • ulkonäöltään tuoreita
 • terveitä; pilaantumisen, käymisen tai muun laadun huonontumisen johdosta ihmisravinnoksi kelpaamattomia marjoja ei hyväksytä
 • puhtaita; niissä ei saa olla käytännöllisesti katsoen mitään näkyviä vieraita ainesosia ja niiden tulee olla vailla epänormaalia pintakosteutta
 • aistinvaraisesti arvioituna laadultaan kelvollisia

Mustikoissa ei saa olla:

 • mitään vierasta makua tai hajua
 • merkkejä kasvitaudeista
 • hyönteisten syömäjälkiä
 • virheellisiä marjoja; (raakoja tai ylikypsiä, murskautuneita tai muuten vioittuneita, vahvasti värivirheellisiä kuten ruskeita tai vaalentuneita, nahistuneita tai vieraita, syötäviä marjoja) ei enempää kuin 10 % painosta.
 • roskia; lehtiä, varpuja tai muita harmittomia vieraita ainesosia ei enempää kuin 4 % painosta

B. Luokitus
Mustikat luokitellaan kahteen alla mainittuun laatuluokkaan:

I-luokka
Tämän laatuluokan mustikoiden tulee olla:

 • laadultaan hyvin kehittyneitä
 • kauttaaltaan normaalin tai tumman värisiä, pinnalla vahamainen peite
 • kooltaan yhdenmukaisia
 • aistinvaraisesti arvioituna mustikalle tyypillinen hyvä maku

II-luokka
Tämän laatuluokan mustikoiden tulee olla:

 • riittävän kehittyneitä
 • tyydyttävästi värittyneitä
 • aistinvaraisesti arvioituna mustikalle tyypillinen, kelvollinen maku

III VIRHERAJAT
Jokaisessa tarjotussa toimituserässä sallitaan laatuvirherajojen puitteissa tuote-eriä, jotka eivät täytä kyseisen luokan vaatimuksia seuraavin edellytyksin:

I-luokka

 • 10 % painosta sallitaan mustikoita, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät II luokan vaatimukset.
 • virheellisten marjojen osuus saa olla enintään 3 % painosta
 • roskia sallitaan enintään 2 % painosta

II-luokka

 • 10 % painosta sallitaan mustikoita, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät vähimmäisvaatimukset
 • virheellisten marjojen osuus saa olla enintään 7 % painosta
 • roskia sallitaan enintään 3 % painosta


IV PAKKAAMINEN

A. Tasalaatuisuus
Kunkin pakkauksen sisällön tulee olla yhdenmukainen. Mustikoiden tulee kussakin pakkauksessa olla samaa alkuperää ja laatua. Pakkauksessa näkyvän sisällön osan tulee edustaa koko sisältöä.

B. Pakkaus
Mustikat on pakattava niin, että tuotteet on suojattu kunnolla.
Pakkauksen sisällä käytettävien materiaalien tulee olla uusia, puhtaita ja laadultaan sellaisia, ettei niistä aiheudu tuotteelle ulkoisia tai sisäisiä vahinkoja. Merkintöjen tekeminen, varsinkin paperiin ja leimojen käyttö on sallittu vain sillä edellytyksellä, että painatus tai liimaus on tehty myrkyttömällä värillä tai liimalla.
Pakkauksessa ei saa olla vieraita esineitä tai aineita.

V MERKINNÄT
Jokaisessa pakkauksessa tulee olla seuraavat merkinnät samalla puolella pakkausta, luettavasti ja lähtemättömästi kirjoitettuna sekä ulkopuolelle näkyvänä:

 1. Tuotteen nimi, jos tuote ei ole näkyvissä
 2. Laatuluokka
 3. Valmistajan, pakkaajan tai myyjän nimi tai toiminimi ja osoite
 4. Alkuperämaa tai -alue; kasvualueen tai kansallisen, alueellisen tai paikkakunnan nimen ilmoittamista suositellaan
 5. Sisällön määrä