Laatuluokitus ja lajitteluohjeet

Puhdistettu lakka:


I  TUOTTEEN MÄÄRITELMÄ
Tämä laatuluokitusohje koskee tuoreena ja pakasteena myytäviä, puhdistettuja, luonnonvaraista lakkoja (muurain, suomuurain, hilla, valokki), (Rubus chamaemorus L.).

II  LAATUVAATIMUKSET
Ohjeen tarkoituksena on määritellä lakan laatuvaatimukset ja -luokitus sadon vastaanottovaiheessa sekä puhdistuksen ja pakastuksen jälkeen.

A. Vähimmäisvaatimukset

Kaikissa laatuluokissa, ottaen huomioon kunkin luokan erityisvaatimukset ja sallitut virherajat

Lakan tulee olla:

 • ulkonäöltään tuoretta
 • tervettä; pilaantumisen, käymisen tai muun laadun huonontumisen johdosta ihmisravinnoksi kelpaamattomia marjoja ei hyväksytä
 • puhdasta; marjoissa ei saa olla käytännöllisesti katsoen mitään näkyviä, vieraita ainesosia

lakassa ei saa olla:

 • mitään vierasta makua tai hajua
 • lisättyä sakkaroosia tai muita tunnistettavia liuenneita aineita
 • virheellisten marjojen; raakojen, ylikypsien paleltuneiden, kasvitautien tai hyönteisten vioittamien, huonosti kehittyneiden, vahvasti värivirheellisten tai kuivuneiden, joissa on kovettunut yli 1/4 lohkoista, osuus ei saa olla enempää kuin 10 % painosta
 • roskia; lehtiä, varpuja tai muita harmittomia, vieraita ainesosia enempää kuin 60 kpl marjakiloa kohti

B. Luokitus
Lakat luokitellaan kolmeen alla mainittuun laatuluokkaan:

Ekstra-luokka
Tämän laatuluokan lakan tulee olla:

 • laadultaan erinomaisia, hyvin kehittyneitä,
 • kauttaaltaan lajityypillisesti värittyneitä; heleän punakeltaisia, keltaisia
 • tasakokoisia
 • aistinvaraisesti arvioituna lakalle tyypillinen, erinomainen maku.

I-luokka
Tämän laatuluokan lakan tulee olla:

 • hyvälaatuisia, riittävän kehittyneitä
 • hyvin värittyneitä
 • aistinvaraisesti arvioituna lakalle tyypillinen, hyvä maku

II-luokka
Tämän laatuluokan lakan tulee olla:

 • riittävän kehittyneitä
 • lajityypillisesti värittyneitä
 • aistinvaraisesti arvioituna lakalle tyypillinen, tyydyttävä maku

III VIRHERAJAT
Jokaisessa tarjotussa toimituserässä sallitaan laatuvirherajojen puitteissa seuraavin edellytyksin tuote-eriä, jotka eivät täytä kyseisen luokan vaatimuksia:

Ekstra-luokka

 • 5 % painosta sallitaan marjoja, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät I-luokan vaatimukset tai jotka poikkeuksellisesti hyväksytään tämän luokan poikkeamien rajoissa.
 • virheellisten marjojen osuus saa olla enintään 2 % painosta
 • käytännöllisesti katsoen vailla roskia

I-luokka

 • 10 % painosta sallitaan marjoja, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät II-luokan vaatimukset
 • virheellisten marjojen osuus saa olla enintään 5 % painosta
 • roskia sallitaan vähäinen määrä, enintään 30 kpl marjakiloa kohti
 • hilloutuneen marjan on täytettävä vastaavat vaatimukset

II-luokka

 • 10 % painosta sallitaan marjoja, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka kuitenkin täyttävät vähimmäisvaatimukset
 • virheellisten marjojen osuus saa olla enintään 8 % painosta.
 • roskia sallitaan vähäinen määrä, enintään 50 kpl marjakiloa kohti
 • hilloutuneen marjan on täytettävä vastaavat vaatimukset

 
IV PAKKAAMINEN

A. Tasalaatuisuus
Kunkin pakkauksen sisällön tulee olla yhdenmukainen. Lakan tulee kussakin pakkauksessa olla samaa alkuperää ja laatua. Ekstra - luokassa jokaisen pakkauksen sisällön tulee olla kooltaan yhdenmukaista ja tasalaatuista kypsyysasteen osalta.
Pakkauksessa näkyvän sisällön osan tulee edustaa koko sisältöä.

B. Pakkaus
Lakat on pakattava niin, että tuotteet on suojattu kunnolla.
Pakkauksen sisällä käytettävien materiaalien tulee olla uusia, puhtaita ja laadultaan sellaisia, ettei niistä aiheudu tuotteelle ulkoisia tai sisäisiä vahinkoja. Merkintöjen tekeminen, varsinkin paperiin, ja leimojen käyttö on sallittu vain sillä edellytyksellä, että painatus tai liimaus on tehty myrkyttömällä värillä tai liimalla.
Pakkauksissa ei saa olla vieraita esineitä tai aineita.

V  MERKINNÄT
Jokaisessa pakkauksessa tulee olla seuraavat merkinnät samalla puolella pakkausta, luettavasti ja lähtemättömästi kirjoitettuna sekä ulkopuolelle näkyvänä:

 1. Tuotteen nimi, jos tuote ei ole näkyvissä
 2. Laatuluokka
 3. Valmistajan, pakkaajan tai myyjän nimi tai toiminimi ja osoite
 4. Alkuperämaa tai -alue; kasvualueen tai kansallisen, alueellisen tai paikkakunnan nimen ilmoittamista suositellaan
 5. Sisällön määrä