Laatuluokitus ja lajitteluohjeet

Puhdistettu karpalo:


I TUOTTEEN MÄÄRITELMÄ
Tämä laatuluokitusohje koskee tuoreena ja pakasteena myytäviä, puhdistettuja, luonnonvaraisia karpaloita. (Vaccinium oxycoccos L. ).

II LAATUVAATIMUKSET
Ohjeen tarkoituksena on määritellä karpaloiden laatuvaatimukset ja -luokitus sadon vastaanottovaiheessa sekä puhdistuksen ja pakastuksen jälkeen.

A. Vähimmäisvaatimukset
Kaikissa laatuluokissa, ottaen huomioon kunkin luokan erityisvaatimukset ja sallitut virherajat.

Karpaloiden tulee olla:

 • ehjiä; kokonaisia ja kiinteitä
 • ulkonäöltään tuoreita
 • terveitä; pilaantumisen, käymisen tai muun laadun huonontumisen johdosta ihmisravinnoksi kelpaamattomia marjoja ei hyväksytä
 • puhtaita; niissä ei saa olla käytännöllisesti katsoen mitään näkyviä, vieraita ainesosia ja niiden tulee olla vailla epänormaalia pintakosteutta
 • irtonaisia; joukossa ei saa olla kasoihin jäätyneitä tai paakkuuntuneita marjoja

Karpaloissa ei saa olla:

 • mitään vierasta makua tai hajua
 • hyönteisten syömäjälkiä
 • virheellisiä marjoja; (raakoja, ylikypsiä, kuivuneita, vahvasti värivirheellisiä ja vioittuneita tai vieraita syötäviä marjoja) enintään 8 % painosta.
 • roskia; lehtiä, varpuja tai muita harmittomia, vieraita ainesosia ei enempää kuin 30 kpl marjakiloa kohti

B. Luokitus
Karpalot luokitellaan kahteen alla mainittuun laatuluokkaan:

I-luokka
Tämän laatuluokan karpaloiden tulee olla:

 • hyvälaatuisia ja täysin kehittyneitä
 • hyvin ja tasaisesti värittyneitä
 • aistinvaraisesti arvioituna karpalolle tyypillinen, hyvä maku

II-luokka
Tämän laatuluokan karpaloiden tulee olla:

 • riittävän kehittyneitä
 • lajityypillisesti värittyneitä
 • aistinvaraisesti arvioituna karpalolle tyypillinen maku

III VIRHERAJAT
Jokaisessa tarjotussa toimituserässä sallitaan laatuvirherajojen puitteissa tuote-eriä, jotka eivät täytä kyseisen luokan vaatimuksia seuraavin edellytyksin:

I-luokka

 • 10 % painosta sallitaan karpaloita, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät II - luokan vaatimukset
 • virheellisten marjojen osuus saa olla enintään 4 % painosta
 • roskia sallitaan vähäinen määrä, enintään 10 kpl marjakiloa kohti

II-luokka

 • 10 % painosta sallitaan karpaloita, jotka eivät vastaa tämän laatuluokan vaatimuksia, mutta jotka täyttävät vähimmäisvaatimukset
 • virheellisten marjojen osuus saa olla enintään 6 % painosta
 • roskia sallitaan vähäinen määrä, enintään 20kpl marjakiloa kohti

IV PAKKAAMINEN

A. Tasalaatuisuus
Kunkin pakkauksen sisällön tulee olla yhdenmukainen. Karpaloiden tulee kussakin pakkauksessa olla samaa alkuperää ja laatua. Pakkauksessa näkyvän sisällön osan tulee edustaa koko sisältöä.

B. Pakkaus
Karpalot on pakattava niin, että tuotteet on suojattu kunnolla.
Pakkauksen sisällä käytettävien materiaalien tulee olla uusia, puhtaita ja laadultaan sellaisia, ettei niistä aiheudu tuotteelle ulkoisia tai sisäisiä vahinkoja. Merkintöjen tekeminen, varsinkin paperiin ja leimojen käyttö on sallittu vain sillä edellytyksellä, että painatus tai liimaus on tehty myrkyttömällä värillä tai liimalla.
Pakkauksissa ei saa olla vieraita esineitä tai aineita.

V MERKINNÄT
Jokaisessa pakkauksessa tulee olla seuraavat merkinnät samalla puolella pakkausta, luettavasti ja lähtemättömästi kirjoitettuna sekä ulkopuolelle näkyvänä:

 1. Tuotteen nimi, jos tuote ei ole näkyvissä
 2. Laatuluokka
 3. Valmistajan, pakkaajan tai myyjän nimi tai toiminimi ja osoite
 4. Alkuperämaa tai -alue; kasvualueen tai kansallisen, alueellisen tai paikkakunnan nimen ilmoittamista suositellaan
 5. Sisällön määrä