Luonnonmarjojen laatuluokitus ja lajitteluohjeet

Luonnonmarjojen laatuluokituksessa ei ole olemassa virallisia kansallisia tai EU-tason standardeja. Laadun käsite on kuitenkin määriteltävä sekä kotimaan kaupan että viennin tarpeisiin. Arktiset Aromit ry. on kehittänyt nämä ohjeistot käytettäväksi laatukäsitteen muodostamisessa. Toivomme  käytettävän niitä runsaasti luonnonmarjoja koskevassa koulutuksessa ja neuvonnassa. Tällä tavoin saamme luotua yhtenäisen laatukäsitteen koko maahan. Korkea laatu edistää luonnontuotteiden kilpailukykyä.

Laatuluokitukset soveltuvat sekä tuoremarjakaupan että teollisuuden raaka-ainetta ostavien yritysten tarpeisiin. Tuoremarjakaupan tarpeisiin on kehitelty marjojen jako kolmeen eri laatuluokkaan: extra, I ja II luokka. Tämä luokitus soveltuu esimerkiksi vähittäis- ja torikaupan käyttöön. Luokitus on Arktiset Aromit ry:n suositus.

Marjoja edelleen jalostavista yrityksistä osa ostaa marjansa puhdistamattomana. Tällöin on todettu soveltuvan parhaiten puhdistamattomille marjoille jako kahteen luokkaan: I ja II.
Lisäksi osalla teollisuuslaitoksista on käytössään tehdasstandardit, joiden avulla ne mittaavat oman raaka-aineensa laatutasoa.

Luonnonmarjojen laatuluokitukset on valmistettu yhteistyössä luonnonmarjoja ostavien yritysten, elintarviketeollisuuden ja viranomaisten kanssa.  Apuna luokituksen kehityksessä on toiminut pitkän marja-alan kokemuksen omaava MMM Lasse Vanhanen, jonka asiantuntemus on yritysten käytännön vinkkien ohella vaikuttanut luokitusten lopputulokseen.

Arktiset Aromit ry:n Luonnonmarjojen
laatuluokitus ja lajitteluohjeet -esite

laatuluokitusesitekansi.jpg

Mustikan ja puolukan laaduntarkastuskaavake