Luonnosta kestävästi ja vastuullisesti

Toteuttaja: Arktiset Aromit ry

Toteutusaika: 2019-2021

Hankkeen www-sivut: https://www.arktisetaromit.fi/fi/hankkeet/luonnosta+kestavasti+ja+vastuullisesti+2019-2021/

Hankkeen kohderyhmät: Koko luonnontuotealan sektori alan yrityksistä loppukäyttäjiin, tutkimus- ja oppilaitoksista viranomaisiin ja mediaan.

Rahoitus: Maa- ja metsätalousministeriö

Sisältö:  

Luonnosta kestävästi ja vastuullisesti -hanke toimii valtakunnallisesti luonnontuotealan kehittämiseksi ja alan yhteistyön lisäämiseksi. Hankkeen kesto on 2.10.2019 – 30.9.2021. Hanketta toteuttaa Arktiset Aromit ry tehden yhteistyötä alaan liittyvien toimijoiden ja hankkeiden kanssa.

Hankkeen tavoitteina on edistää alaan liittyvää yritystoimintaa, kannustaa luonnontuotteiden talteenottoon ja käyttöön, lisätä tietoisuutta luonnon ja luonnontuotteiden tarjoamista terveys- ja hyvinvointivaikutuksista sekä lisätä toimialarajapinnat ylittävää yhteistyötä.

Hankkeessa edistetään ja kehitetään erityisesti luonnontuotealan kestävyyttä ja vastuullisuutta edistäviä toimintatapoja, niihin liittyviä järjestelmiä sekä aihepiirin viestintää. Luonnontuotteiden kohdalla viestinnässä on vähällä huomiolle jäänyt niiden äärimmäinen ekologisuus; ne kasvavat ilman lannoitusta, kastelua tai kasvinsuojeluaineita. Erinomaisten ravitsemuksellisten ominaisuuksien ohella tätä näkökulmaa on tarpeen korostaa etenkin, kun puhutaan kestävistä ruokajärjestelmistä.

EU:n laatujärjestelmistä luomu- ja nimisuojajärjestelmä ovat hyödynnettävissä myös luonnontuotesektorilla. Molemmat järjestelmät todentavat tuotteiden aitoutta ja alkuperää, joilla on suuri merkitys erityisesti vientimarkkinoilla, mutta myös matkailukytkennässä. Järjestelmistä on tietyin ehdoin myös haettavissa menekinedistämistukea suoraan EU:sta.

Hankkeen toimenpiteitä ovat monikanavainen viestintä, alan yhteistyön ja yhteistyöverkostojen kehittäminen, erilaisten kampanjoiden ja tapahtumien järjestäminen, ammattikeittiöiden luonnontuotteiden käytön lisääminen, viennin edistäminen sekä edellä mainittujen laatujärjestelmien hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen ja edistäminen.

Hankkeen kohderyhmänä on koko luonnontuotesektori alan yrityksistä loppukäyttäjiin ja tutkimus- ja oppilaitoksista viranomaisiin ja mediaan. Hankkeen toiminnasta ja tuloksista tiedotetaan Arktiset Aromit ry:n sivuilla perustettavilla hankkeen sivuilla ja sinne lisätään myös hankkeen raportit.

MMM-logo_350pix.jpg