Luonnosta kestävästi ja vastuullisesti

Toteuttaja: Arktiset Aromit ry

Toteutusaika: 2019-2021

Hankkeen www-sivut: https://www.arktisetaromit.fi/fi/hankkeet/luonnosta+kestavasti+ja+vastuullisesti+2019-2021/

Hankkeen kohderyhmät: Koko luonnontuotealan sektori alan yrityksistä loppukäyttäjiin, tutkimus- ja oppilaitoksista viranomaisiin ja mediaan.

Rahoitus: Maa- ja metsätalousministeriö

Sisältö:  

Luonnosta kestävästi ja vastuullisesti -hanke toimi valtakunnallisesti luonnontuotealan kehittämiseksi ja alan yhteistyön lisäämiseksi. Hankkeen kesto oli 2.10.2019 – 30.9.2021. Hanketta toteutti Arktiset Aromit ry tehden yhteistyötä alaan liittyvien toimijoiden ja hankkeiden kanssa.

Hankkeen tavoitteina oli edistää alaan liittyvää yritystoimintaa, kannustaa luonnontuotteiden talteenottoon ja käyttöön, lisätä tietoisuutta luonnon ja luonnontuotteiden tarjoamista terveys- ja hyvinvointivaikutuksista sekä lisätä toimialarajapinnat ylittävää yhteistyötä.

Hankkeessa edistettiin ja kehitettiin erityisesti luonnontuotealan kestävyyttä ja vastuullisuutta edistäviä toimintatapoja, niihin liittyviä järjestelmiä sekä aihepiirin viestintää. Luonnontuotteiden kohdalla viestinnässä on vähälle huomiolle jäänyt niiden äärimmäinen ekologisuus; ne kasvavat ilman lannoitusta, kastelua tai kasvinsuojeluaineita. Erinomaisten ravitsemuksellisten ominaisuuksien ohella tätä näkökulmaa on tarpeen korostaa etenkin, kun puhutaan kestävistä ruokajärjestelmistä.

EU:n laatujärjestelmistä luomu- ja nimisuojajärjestelmä ovat hyödynnettävissä myös luonnontuotesektorilla. Molemmat järjestelmät todentavat tuotteiden aitoutta ja alkuperää, joilla on suuri merkitys erityisesti vientimarkkinoilla, mutta myös matkailukytkennässä. Järjestelmistä on tietyin ehdoin myös haettavissa menekinedistämistukea suoraan EU:sta.

Hankkeen toimenpiteitä olivat monikanavainen viestintä, alan yhteistyön ja yhteistyöverkostojen kehittäminen, erilaisten kampanjoiden ja tapahtumien järjestäminen, ammattikeittiöiden luonnontuotteiden käytön lisääminen, viennin edistäminen sekä edellä mainittujen laatujärjestelmien hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen ja edistäminen.

Hankkeen kohderyhmänä oli koko luonnontuotesektori alan yrityksistä loppukäyttäjiin ja tutkimus- ja oppilaitoksista viranomaisiin ja mediaan. Hankkeen toiminnasta ja tuloksista tiedotettiin Arktiset Aromit ry:n hankesivulla.

Hankkeen loppuraportti (pdf, avautuu uuteen ikkunaan)

MMM-logo_350pix.jpg