Tutkimukset

Mustikan ja puolukan polyfenolipitoisuus ja antioksidanttiaktiivisuus

Dróżdż, P, Šėžienė, V, Pyrzynska, K. Phytochemical Properties and Antioxidant Activities of Extracts from Wild Blueberries and Lingonberries. Plant Foods Hum Nutr 2017;72:360–364.

Puolalaisessa tutkimuksessa selvitettiin fenolisten yhdisteiden, flavonoidien ja antosyaanien pitoisuuksia metsämustikassa ja puolukassa. Myös marjojen antioksidanttiaktiivisuus mitattiin.

Marjojen polyfenolipitoisuudet määritettiin sekä vesi- että etanoli-vesiuutteesta. Vesiuute kuvastaa paremmin marjojen kotikäyttöä, mutta fenoliset yhdisteet liukenevat tehokkaammin alkoholiin. Myös maltillinen lämmitys uuttaessa lisää bioaktiivisten aineiden määrää.

Mustikassa oli polyfenoleita 4,58–5.28 mg gallushappoekvivalenttia (GAE)/g tuorepainoa. Puolukassa fenolisia yhdisteitä oli enemmän, 5,82–7,60 mg GAE/g. Flavonoideja oli mustikassa 3,74–4,18 μmol katekiiniekvivalenttia (CE)/g ja puolukassa 5.22–6.47 μmol CE/g. Antosyaaneja mustikassa oli enemmän (3.01–3.93 mg of syanidiini 3-glukosidiekvivalenttia/g) kuin puolukassa (0.35–0.47).

Tuoreena pakastetulla, sulatetulla ja uutetulla mustikalla ja puolukalla todettiin olevan hyvä antioksidanttivaikutus mustikkauutteen toimiessa näistä kahdesta voimakkaammin. Mustikan vahvemmuutta voi selittää sen korkeammalla antosyaanipitoisuudella.

Antioksidanttiaktiivisuus mitattiin myös kuivattujen marjojen vesi- ja etanoli-vesiuutteista. Kaikkien uutteiden antioksidanttivaikutus oli hyvä, joskin taas parempi etanoli-vesiuutteilla. Kuivattujen marjojen polyfenolipitoisuus ja antioksidatiivisuus on painoyksikköä kohti suurempi kuin tuoreilla, koska kuivatussa marjassa yhdisteet esiintyvät tiivistetyssä muodossa.

Tutkimus osoittaa luonnonvaraisen mustikan ja puolukan olevan erinomainen osa terveellistä ruokavaliota niin tuoreeltaan syötynä kuin kuivattunakin. Marjoilla voisi olla myös lääkkeellistä käyttöä niiden antioksidanttivaikutusten ansiosta. Tutkijat kannustavat poimimaan luonnonmarjoja, sillä terveellisen ravinnon lisäksi poimija hyötyy liikunnasta raikkaassa ilmassa.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi.org/10.1007/s11130-017-0640-3 

Avainsanat:
mustikka  puolukka  marjat  polyfenolit  fenoliset yhdisteet  antosyaanit  antioksidantit 


Takaisin