Tutkimukset

Lakan ellagitanniinit voivat ehkäistä haavainfektioita

Aguilera-Correa JJ, Fernández-López S, Cuñas-Figueroa ID, Pérez-Rial S, Alakomi H-L, Nohynek L, Oksman-Caldentey K-M, Salminen J-P, Esteban J, Cuadros J, Puupponen-Pimiä R, Perez-Tanoira R, Kinnari TJ. Sanguiin H-6 Fractionated from Cloudberry (Rubus chamaemorus) Seeds Can Prevent the Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Biofilm Development during Wound Infection. Antibiotics. 2021; 10(12):1481.

Vaikeasti hoidettavat haavainfektiot ovat kasvava ongelma bakteerien muuntuessa vastustuskykyisemmiksi. Sairaalabakteeri MRSA on entistä yleisempi ja pidentää potilaiden hoitojaksoja. Tässä suomalais-espanjalaisessa tutkimuksessa selvitettiin lakan siemenkuoresta eristettyjen ellagitanniinien lambertianiini C:n ja sanguiini H-6:n vaikutuksia MRSA:n kasvuun ja biofilmin kehittymiseen. Biofilmi on bakteerien muodostama ohut kerros, jonka sisällä bakteerit ovat paremmin suojassa niitä tuhoavilta lääkkeiltä.

Ellagitanniinit estivät bakteerien kasvua ja biofilmin muodostumista koeputkiolosuhteissa. Ne myös ehkäisivät jo muodostuneen biofilmin kasvua, vaikka eivät yhtä tehokkaasti kuin sen muodostumista.

Ellagitanniinien vaikutusta hiirille muodostuviin haavainfektioihin tutkittiin käsittelemällä haava-alue ellagitanniinilla ennen MRSA-bakteerialtistusta. Sanguiini H-6:lla käsitelty haava-alue pienentyi vuorokauden kuluessa, mutta verrokkiryhmässä haava kasvoi. Lambertianiini C:llä käsitelty haava-alue pysyi alkuperäisessä koossaan. Sanguiini H-6-käsittelyn saaneet hiiret säilyttivät painonsa ja niillä oli haavassa vähemmän bakteereita kuin muilla. Toisten ryhmien hiiret menettivät painoaan tutkimuksen aikana.

Tutkijat päättelevät, että sanguiini H-6 voisi olla käytössä leikkauksien yhteydessä ehkäisemässä haavainfektioiden muodostumista.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi.org/10.3390/antibiotics1012148 

Avainsanat:
marjat  lakka  ellagitanniinit  polyfenolit  solumallit  eläinmallit  antimikrobit  infektiot 


Takaisin