Det växer en riklig bärskörd i naturen, i skogar
och myrar i Finland

marjaretki_tauko.jpg

Den ljusa sommaren i den nordliga naturen gör att det mognar en välsmakande bärskörd i skogar och myrar varje år. Var och en som rör sig i skogen kan dra nytta av den. Även under ett år då skörden är dålig mognar det ungefär 100 kilogram vilda bär, det vill säga tjugo hinkar per finländare.  Det växer ungefär 50 olika vilda bärarter i Finland. Av dessa är 37 ätbara. Det finns allt som allt ett tjugotal som lämpar sig som föda och till plockning. De mest kända och kommersiellt mest värdefulla bären är lingon, kråkbär, blåbär, hjortron, hallon, tranbär och havtorn.

Man uppskattar att den årliga bärskörden är över 500 miljoner kilogram i Finland och man har uppskattat att det till exempel av lingon- och blåbärsskörden tas till vara endast mellan tre och tio procent. Årligen äter finländaren i genomsnitt åtta kilogram bär per person. Man borde öka andelen bär i kosten, eftersom bär innehåller rikligt med vitaminer, mineral- och spårämnen samt polyfenoler.