Keruuohjeet

yrttienpoiminta.jpg

Ruohovartisten kasvien keruu on sallittua
jokamiehenoikeuksien nojalla

Jokamiehenoikeus sallii luonnossa liikkujan kerätä vapaasti ruohovartisia kasveja myös yksityisessä omistuksessa olevilta mailta, mikäli keruu tapahtuu ilman minkäänlaisia  apuvälineitä.  Ruohovartisten kasvien niittäminen on toisen mailta on kiellettyä ja joten esim. nokkosen keruu sirpillä leikaten luetaan jokamiehenoikeuksien mukaan kielletyksi. Myöskään jäkälän, sammaleen ja puiden lehtien keruu ei kuulu jokamiehenoikeuden piiriin. Kaupalliseen, omaa käyttöä suurempaan keruuseen on aina syytä pyytää maanomistajilta lupa.

Kerää kasveja kestävän käytön periaatteen mukaisesti

Minkään kasvin esiintymistä keruualueella ei saa vaarantaa. Kasveja ei saa repiä juurineen tai rönsyineen ja pienehköistä kasvustoista ei poimita kaikkia lehtiä. Keruupaikkoja on hyvä vaihdella vuosittain, jotta kasvustot ehtivät toipua keruun aiheuttamasta rasituksesta. Yrttejä ei saa kerätä luonnonsuojelualueilta. Tietyt kasvilajit ovat rauhoitettuja kokonaan, joissain osissa Suomea tai ne ovat paikallisesti niin harvinaisia, että niitä ei ole syytä poimia.

Kerää yrttejä puhtailta alueilta

Kasvit keräävät itseensä myös ympäristöstään haitallisia aineita, jotka ovat peräisin ympäristösaasteista, kasvinsuojeluaineista ja lannoitteista. Siksi luonnonyrttien poimimista on vältettävä mm. teiden varsilta, asutuskeskuksista, saastuttavien teollisuuslaitosten ja lämpökeskusten läheltä. Etäisyys lähimpään tiehen tulee olla 50–100 metriä. Lannoitetuilta viljely- ja metsäalueilta sekä torjunta-aineilla käsitellyiltä alueilta ei yrttejä ole suotavaa kerätä korkeiden nitraattipitoisuuksien ja myrkkyjäämien vuoksi.

Kerää yrtit kuivalla säällä ja ennen kukintaa

Yrttejä kerätään vain kuivalla säällä, sillä kosteus yrteissä edistää kasvien pilaantumista.  Keruuhetkellä kannattaa valita vain terveitä, hyväkuntoisia kasveja ja niiden osia. Eri kasvilajit pidetään kerättäessä erillään toisistaan. Vihanneskasvien lehdet poimitaan nuorina ennen kukintaa, jolloin niiden ravinto- ja aromipitoisuudet ovat parhaimmillaan. Yrttijuomiin käytettävien kasvien versot ja lehdet poimitaan täysin kehittyneinä, mutta ennen kukintaa tai kukkien juuri puhjetessa. Maustekasvien lehtien paras keruuaika puolestaan on silloin, kun ne kukkivat.

Yrtit kerätään koriin tai muuhun muotonsa säilyttävään, ilmavaan astiaan. Niitä ei pidä säilyttää korissa muutamaa tuntia kauempaa.