Arktiset Aromit ry:n yhteisömerkin käyttösäännöt


Arktiset Aromit ry on laatinut jäsenyritystensä käyttöön yhteisömerkin. Tarkoituksena on, että luonnosta peräisin olevat raaka-aineet ja niistä tehdyt elintarvikkeet, tuotteet ja luonnontuotteisiin liittyvät palvelut pystytään erottamaan markkinoiden muista tuotteista.

aa_sf.gif

Suomenkielinen yhteisömerkki
Luonnosta Sinulle - Arktiset Aromit

aa_engl.gif

Englanninkielinen yhteisömerkki
From Nature to You - Arctic Flavours

aa_sv.gif

Ruotsinkielinen yhteisömerkki
Från Naturen till Dig - Arktiset Aromit

Arktiset Aromit ry:n jäsenyritykset voivat käyttää tätä merkkiä markkinoidessaan luonnontuotteita ja niistä valmistettuja elintarvikkeita, tuotteita ja luonnontuotteisiin liittyviä palveluita. Merkkiä voidaan käyttää yritysesitteissä, mainoksissa, lehti-, netti- ym. ilmoituksissa, (jäsenyrityksen Internet-sivuilla tuotteiden kohdalla), tuotteiden pakkausmerkinnöissä ja ravintoloiden menuissa seuraavin ehdoin:

1. Arktiset Aromit ry:n - yhteisömerkin käyttäjän tulee olla Arktiset Aromit ry:n jäsen, joka käy kauppaa luonnontuotteilla tai kytkee niitä yrityksensä palveluihin.

2. Luonnontuotteiksi katsotaan tässä yhteydessä luonnosta sellaisenaan talteen otettuja, ei-viljeltyjä raaka-aineita ja niistä valmistettuja elintarvikkeita, ravintolisiä, kosmetiikkatuotteita sekä erikoisluonnontuotteita (esimerkiksi marjat, sienet, riista, järvikala, hunaja, luonnonyrtit, mahla ja muu kasviperäinen materiaali) ja näihin kytkeytyviä matkailu- ja hoitopalveluja.

3. Arktiset Aromit ry:n yhteisömerkin käyttöoikeuden myöntää Arktiset Aromit ry. Merkin hakemiseen tulee käyttää tarkoitukseen erityisesti laadittua kaavaketta.

4. Merkin käyttöoikeus luovutetaan hakemuksesta Arktiset Aromit ry:n jäseninä oleville yrityksille, yhdistyksille ja yhteisöille.

5. Arktiset Aromit ry:n -yhteisömerkkiä voidaan käyttää luonnontuotteiden erilaistamiseen muista tuoteryhmistä:

  • luonnontuotteisiin liittyvissä kirjallisissa tuotteissa ja nettiaineistoissa
  • luonnontuotteisiin liittyvissä tapahtumissa, kampanjoissa, tiedotus- ja koulutustoiminnassa
  • tuotemainontaan ja tuotteiden pakkausmerkintöihin, mikäli tuotteen raaka-aineista vähintään 2/3 on luonnosta kerättyä tai tuote muutoin edistää luonnon raaka-aineen menekkiä (esim. kuusenkerkkäsiirappi, marjahillot). Luonnosta peräisin olevien raaka-aineiden osuudet tulee todentaa hakemuksen yhteydessä yhdistykselle toimitetun tuotereseptin avulla. Yhdistys voi poikkeustapauksissa myöntää tuotemerkin käyttöoikeuden myös tuotteelle, jonka raaka-aineen saatavuus luonnosta on vähäinen (esim. mesimarja-, tyrnihillo tms.).

6. Arktiset Aromit ry:n yhteisömerkkiä voidaan pitää esillä sellaisten yritysten Internet-sivuilla (esimerkiksi etusivulla), joiden vuotuisesta liikevaihdosta vähintään 2/3 saadaan luonnontuotteita sisältävistä tuotteista. Verkkokauppa koskee seuraavia tuotteita: Marjat ja marjavalmisteet, sienet ja sienituotteet, yrtit ja yrttituotteet, järvikalat ja järvikalatuotteet, riista ja riistatuotteet, hunaja ja hunajatuotteet, poro ja porotuotteet, kosmetiikkatuotteet, erikoisluonnontuotteet, kuten mahla, pettu ja luonnon koristekasvit.

Jos yrityksen liikevaihdosta alle 2/3 on muuta kuin luonnontuotteita sisältäviä tuotteita tai palveluja, yhteisömerkin käyttö on sallittua, kun se kohdennetaan selkeästi vain niiden tuotteiden kohdalle, jotka sisältävät luonnontuotteita vähintään 2/3 tuotteen painosta.

7. Arktiset Aromit ry:n yhteisömerkin käytössä tulee noudattaa merkin käyttöön yhdistyksessä laadittuja graafisia ohjeita. Valintamahdollisuutena on suomen-, englannin- ja ruotsinkieliset merkkiversiot. Myönnetyn yhteisömerkin käyttöoikeus on voimassa kolme kalenterivuotta kerrallaan. Arktiset Aromit ry kontrolloi merkin käyttöä. Merkin käyttö tuotteissa tai mainonnassa, joka ei täytä voimassaolevan lainsäädännön vaatimuksia tai tuotteissa, joiden raaka-aineet eivät ole luonnosta kerättyjä, johtaa merkin käyttöoikeuden irtisanomiseen. Irtisanomisesta ja sen perusteista yhdistys antaa ilmoituksen kirjeitse.

Yhteisömerkin käyttöoikeuksia voi hakea liitteenä olevalla sopimuslomakkeella. Täytä lomake, tulosta kahtena kappaleena, allekirjoita ja postita hakemus käsittelyä varten osoitteella:
Arktiset Aromit ry, Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi

Sopimuslomake

Graafinen ohjeisto