Arktiset Aromit ry

Arktiset Aromit ry on luonnontuotealan (luonnonmarjat, -sienet, -yrtit ja erikoisluonnontuotteet) valtakunnallinen toimialajärjestö, joka toiminnallaan edistää luonnontuotteiden talteenottoa, jatkojalostusta ja käyttöä sekä parantaa tuotteiden laatua.

Yhdistyksen perustamisen yhteydessä vuonna 1993 laadittujen sääntöjen mukaan Arktiset Aromit ry:n tehtävänä on:

 • harjoittaa luonnontuotteisiin liittyvää tiedotustoimintaa
 • valmistaa ja välittää alan koulutusmateriaalia
 • toteuttaa valtakunnallisia kampanjoita talteenoton ja kulutuksen kasvattamiseksi
 • kohottaa raaka-aineen ja tuotteiden laatua
 • järjestää ja kehittää alaan liittyvää koulutusta
 • seurata alan kehitystä kotimaassa ja kansainvälisesti
 • tukea alan tutkimustoimintaa ja välittää siitä tietoa alan yrityksille
 • toteuttaa alaan liittyviä hankkeita
 • tehdä aloitteita alan toimintaedellytysten parantamiseksi
 • avustaa jäsenistöään verkostojen kehittämisessä ja yhteistyötahojen löytämisessä


Toiminnan arvot

Arktiset Aromit ry noudattaa toiminnassaan seuraavia arvoja:

 • terveellisyys
 • ympäristöystävällisyys
 • pohjoisuus
 • aitous
 • turvallisuus


Toiminta-ajatus ja visio

Arktiset Aromit ry:n toiminta-ajatuksena ja visiona on:

 • tuottaa luonnontuotealan kehittämistä tukevia palveluja yrityksille, alan sidosryhmille ja kansalaisille
 • Lisätä luonnontuotteiden arvostusta Suomessa ja kansainvälisesti