Ulkomaiset poimijat

Luonnontuotteiden laatuketjun kehittäminen -hankkeen julkaisuja 2013
marjanpoimijoita Suomeen kutsuville yrityksille:

Ohjeita marjanpoimijoille
Thaikielinen -opasvihkonen, A5, 24 sivua.

Esitteen pdf-tiedoston näet klikkaamalla kuvasta.


Ulkomaalaisia marjanpoimijoita Suomeen kutsuvien yritysten toimintaperiaatteet

 

Ulkomaalaisia marjanpoimijoita Suomeen kutsuvien yritysten toimintaperiaatteet

Kutsujan on huolehdittava siitä, että poimijoilla on ennen Suomeen tuloa realistinen käsitys poimintatyöstä ja siihen liittyvistä riskeistä (esim. vähäiset tulot tai toiminnan jääminen jopa tappiolliseksi)

Poimijoita kutsuva yritys on vastuussa poimijoista. Kutsuja voi käyttää apunaan paikallisia yhteistyökumppaneita esim. majoitusten järjestämisessä tai marjan hankinnassa jne.

Kutsuja pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan varmistamaan, että Suomeen kutsuttavat marjanpoimijat ovat tulossa maahan marjanpoimintatarkoituksessa ja heidän on tarkoitus työskentelyn jälkeen palata kotimaahansa.

Kutsuja tiedottaa kutsuttaville marjanpoimijoille heidän omalla kielellään viisumisäädösten noudattamisen tärkeydestä. Poimintatyöstä kiinnostuneille ilmoitetaan, että heidän tulee itse hakea viisumia ja järjestää matka Suomeen.

Kutsuja sitoutuu itse tai yhteistyökumppaneidensa välityksellä ostamaan poimitut marjat 1-2 päivän välein käteisellä, samoilla ehdoilla kuin kotimaisilta poimijoilta. Myös maksu pankkitilille on mahdollinen. Poimijoilla on oikeus myydä marjat haluamalleen ostajataholle.

Kutsuja kertoo poimijoille tiedossa olevista marjasatoennusteista, marjanpoiminta-alueista, majoitusvaihtoehdoista ja marjanostajien yhteystiedoista.

Kutsuja kertoo poimijoille jokamiehenoikeuksista sekä huolehtii, että poimijat ovat tietoisia pihapiirejä ja yksityisteitä koskevista erityissäädöksistä. Poiminnan tulee tapahtua ensisijaisesti vähintään kilometrin päässä taajama-alueesta. Poimintatyöllä ei saa vahingoittaa aluskasvillisuutta, eli esimerkiksi varpuja ei saa repiä irti maasta juurineen.

Kutsuja antaa poimijoille tarvittaessa neuvoja ja tietoja hyvistä toimintatavoista, jotta Suomessa oloaikana ei syntyisi ongelmatilanteita paikallisasukkaiden tai viranomaisten kanssa.

Kutsuja merkitsee poimijoiden käyttöön vuokrattavat autot yrityksen tunnuksin ja yhteystiedoin tai alihankintayrityksen puhelinnumeron avulla. Näin auton omistava yritys voidaan jäljittää mahdollisten rikkeiden tapahduttua.

Kutsuja opastaa poimijoita asianmukaiseen ja elintarvikelainsäädännön vaatimukset täyttävään poiminta- ja kuljetusvälineiden käyttöön.

Poimijoita opastetaan riittävästi mm. rajavyöhykettä koskevista säädöksistä sekä Suomen elintarvike- ja hygienialainsäädännöstä. Poimijoille järjestetään riittävät majoitusolosuhteet (mm. sisämajoitus ja riittävät sosiaalitilat)

Poimijoille vuokrattavista kulkuvälineistä, majoituksesta ja muista tarvikkeista perittävä korvaus on kohtuullinen.

Kutsuja huolehtii, että poimijoiden lähtömaan viranomaisille ja Suomen ulkoministeriön edustajille annetaan kaikki viranomaisten tarvitsemat tiedot kohtuullisessa aikataulussa.

Yrityksemme on tutustunut yllä oleviin ohjeisiin ja sitoutuu niiden noudattamiseen. Arktiset Aromit ry saa välittää sitoutumisemme tiedoksi viranomaisille.


Yrityksen nimi:

Allekirjoitus:

Nimen selvennys:

Yrityksen lähiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Puhelin:

Sähköposti:

Fax:

 

Tarkempaa tietoa kutsumismenettelyistä saa ulkoministeriöstä ja lähetystöistä.