Turve

Turve muodostuu suolla kasvinjätteiden epätäydellisen, hapettoman maatumisen tuloksena. Turvesuossa ainoastaan päällimmäinen 10-15 cm:n kerros on elävää kasviainesta ja alempi osa kasvimassasta on kuollutta ja turpeeksi muuttunutta.

Eniten turvetta käytetään poltto- ja kasvuturpeeksi. Humusaineita käytetään myös luonnonmukaisessa viljelyssä edistämään kasvien kasvua ja terveyttä. Lisäksi turve soveltuu eriste- ja imeytysmateriaaliksi ja sitä voidaan käyttää kaivovesien sulfaattien suodatuksessa. Turpeesta saadaan tekstiiliteollisuuden raaka-ainetta, tupasvillakuitua ja turvetta voidaan käyttää terapeuttisesti erilaisissa turvehoidoissa. 

Turvetta käytetään terapeuttisiin tarkoituksiin kylpyinä, paikallishoitoina sekä kosmeettisissa valmisteissa, kuten saippuoissa ja shampoissa. Turpeen terapeuttinen vaikutus perustuu hoidossa käytettävään korkeaan lämpötilaan ja turpeen hyvään lämmönsitomiskykyyn, turpeen antibakteerisiin ominaisuuksiin sekä biologisesti aktiivisten yhdisteiden vaikutukseen. Hoitoturpeesta määritellään ennen käyttöä sen happamuus sekä turpeen sisältämät humiinit, humushapot, selluloosat, bitumit, pektiinit ja mineraaliainekset. Turvetta voidaan kerätä maanomistajan luvalla.