Pettu

Pettu on männystä irrotettua jälsi- ja nilakerrosta ja sitä on käytetty niukkoina aikoina ravintona Pohjoismaissa sekä Pohjois-Venäjällä. Petusta valmistettua jauhoa on lähinnä lisätty leipään ruisjauhon jatkeeksi. Pettu on monessa suhteessa ravintorikkaampi kuin kotimaiset viljalajimme ja se sisältää runsaasti ravintokuitua, rautaa, mangaania ja sinkkiä. Petussa on myös runsaasti flavonoideja, joilla on useissa tutkimuksissa havaittu positiivisia terveysvaikutuksia. Pula-aikojen hätäravinto onkin osoittautunut nykypäivän tutkimuksissa terveelliseksi elintarvikkeiden raaka-aineeksi. Petun määrä tuotteessa ei saa ylittää 25 painoprosenttia, jolloin vältetään pulavuosien liian suurista pettumääristä johtuneet vaivat.

Pettua kerätään pääasiassa männystä, mutta myös muutamat muut puulajit, kuten jalava ja haapa soveltuvat pettupuiksi. Petun keräämisen suotuisin aika on nopean kasvun aikana, toukokuusta heinäkuun alkuun, jolloin se on myös ravintorikkainta. Pettumännyn on oltava vähintään viidenkymmenen vuoden ikäinen ja mieluiten ohut- ja sileäkuorinen oksaton puu. Pettu kerätään käsin joko pystystä tai kaadetusta puusta ja keräämiseen täytyy ehdottomasti olla maanomistajan lupa.

Puut kuoritaan ja kuori leikataan paksuimman kaarnan poistamisen jälkeen noin puolen metrin pituisiin vyöhykkeisiin, jotka halkaistaan pitkittäin puukolla. Pettuliinat irrotetaan ja puhdistetaan kaarnasta ja pihkasta. Pettuliinat on esikäsiteltävä ennen ravinnoksi käyttämistä, jolloin niistä poistetaan haitalliset aineet, kuten hartsit, parkkiaineet, terpeenit ja ligniini. Pettuliinat joko paahdetaan tai keitetään ja nykyisen tekniikan avulla kehitetyllä RCM-esikäsittelymenetelmällä pettu paahdetaan, rouhitaan ja jauhetaan. Tuoreesta pettukilosta saadaan noin 300-350 g pettujauhoja.

Tutkimuksia petun terveysvaikutuksista sekä käsittelystä ovat tehneet Jyväskylän ja Kuopion yliopistot sekä MTT Jokioisilla. Petun vaikutuksia on tutkittu myös muualla Euroopassa. Petun käytön edistämisprojektien tuloksena markkinoilla on leivän ohella myös uudenlaisia pettutuotteita.

pettu.jpg

Kuvassa pettujauhoja.