Tiedotteet

Luonnontuoteala on nosteessa – Itä-Suomessa selvitetään raaka-ainepotentiaalia pakastekuivaukseen ja jalostukseen

kuusenkerkkää.jpg

Alkuvuodesta Arktiset Aromit ry ja Suomen Luontoyrittäjyysverkosto ry selvittivät raaka-ainetuotannon kysyntää ja tarjontaa sekä kiinnostusta tukkutoiminnasta. Itä-Suomen alueella jopa kahdeksan toimijaa ilmoitti olevansa kiinnostunut tukkutoiminnasta. Nyt tarkoituksena on tarkentaa tarvittavia konkreettisia jatkotoimia ja luoda toimijaverkostoa toteutukseen. 

Toimintaa tarvitaan paitsi raaka-aineiden keruuseen myös raaka-aineiden vastaanottamiseen, esikäsittelyyn ja myyntiin. Tarve tällaiselle toiminnalle on noussut mm. Kiteelle perustettavan pakastekuivausyksikön toimesta, mutta samanlaista viestiä ovat tuoneet myös mahlan jatkojalostajat, jotka haluavat tuotteistaa suuria määriä raaka-ainetta erilaisiksi juomiksi. Valtakunnallisesti on keskusteltu myös kuusenkerkän ja pihkan jakeluketjun parantamisesta keskitetyllä varastoyksiköllä. Keskitetty varastointi varmistaa isojen raaka-aine erien toimittamisen, laadun hallinnan ja biotaloudellisesti tehokkaan logistiikan.

Raaka-aineet on käsiteltävä varastoon, jotta niiden mikrobiologinen turvallisuus, ravintoarvot ja bioaktiiviset aineet säilyvät loppukäyttäjälle saakka. Pakastekuivausta on tavoitteena testata jo kesäkuussa ja käynnistää rahtikuivaus vuoden lopussa Kiteellä. Tilassa voidaan käsitellä vuorokaudessa aluksi 1600 kg raaka-ainetta, myöhemmin jopa kuusinkertainen määrä. Nyt etsitään raaka-aineen toimittajia ja tukkutoimijaa. Kysely suunnataan myös jatkojalostajille raaka-ainetarpeen määrittämiseksi, myös jalostettujen valmisteiden pakastekuivaus on nousussa mm. eräruoka valmisteissa, kosmetiikassa ja eläinten rehuissa. Näin koko ketju keruusta jalostukseen hyötyy. 

Luonnontuotealan toiminta- ja tuotantoympäristö Suomessa on keskittynyt suurimmaksi osaksi luonnonmarjoihin ja -sieniin, vaikka kasvinosien myynti on hiljalleen kasvanut myös elintarvike-, rehu-, kosmetiikka- ja lääketeollisuuteen. Sienten talteenotossa ja jatkojalostuksessa on paljon kehittämistarpeita. Kuusenkerkkää käytetään elintarvikkeiden ja kosmetiikan raaka-aineena, havupuiden tuoksuja siivouskemikaalien osana. Nokkosta käytetään jo monipuolisesti elintarvikkeissa. Ruusujuuri ja piharatamo, koivu ja monet muut bioaktiivisia aineita sisältävät kasvinosat löytyvät luonnonkosmetiikasta ja ravintolisistä. Kysynnästä kertoo myös se, että koko Suomen mustikkasato pakastekuivattuna menisi Kiinan markkinoille. 

Raaka-aineet on myyty joko tuoreena, pakastettuna tai lämminilmakuivattuna, vaikka pakastekuivaamalla arvoaineet ja aromit säilytettäisiin huomattavasti paremmin. Luonnonmarjojen poimintatulo ylsi viime vuonna 21,6 miljoonaan euroon ja sienistä poimintatuloja on viime vuosina kertynyt 0,5 - 2,2 miljoonaa euroa. Kansainvälisesti pakastekuivaus on noussut merkittäväksi käsittelymenetelmäksi, kun halutaan säilyttää bioaktiivisia aineita ja aromeja.

Nyt tehtävän selvityksen tarkoituksena on kartoittaa luonnontuotealalla toimivien yritysten kiinnostusta toimia verkostossa, joka varmistaa raaka-aineen saantia ja erilaisten uusien käsittelytapojen, kuten pakastekuivauksen hankintaa osana tuotantoa. Tavoitteena on parantaa verkoston tuottamien valmisteiden kilpailukykyä markkinoilla.

Selvitystä tekemään ProAgria Itä-Suomi ja maa- ja kotitalousnaiset valitsi Idea Nature Oy Kajaanista. Toteutus tehdään yhteistyössä valtakunnallisesti luonnontuotealaa kehittävien Suomen Luontoyrittäjyysverkosto ry:n ja Arktiset Aromit ry:n kanssa. Selvitys valmistuu syksyllä elokuun lopussa. Selvitystä rahoittaa Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE), Kiteen kaupunki ja Business Joensuu.

Lisätietoja: Idea Nature Oy, Heli Pirinen puh. 040 4822268

Takaisin