Tiedotteet

FEROX-hanke edistää luonnonmarjojen talteenottoa kehittyneiden teknologioiden avulla

FEROX-hankkeessa kehitetään tekoäly-, data- ja robotiikkateknologioita tukemaan poimintatyötä.

Ferox.jpg

Yhdeksän eurooppalaista organisaatiota ovat yhdistäneet voimansa kehittääkseen kokonaisvaltaisen teknologisen ratkaisun, jolla helpotetaan ja tehostetaan poimijoiden työtä suomalaisissa marjametsissä.

Luonnonmarjat ovat yksi Suomen mielenkiintoisimmista vientituotteista. Vuotuinen luonnonmarjasato on keskimäärin 500 miljoonaa kiloa, mutta siitä otetaan talteen vain vajaa 10 %. Sadon talteenotossa yhtenä keskeisenä haasteena on se, että marjojen poiminta tehdään käsityönä lyhyen poimintakauden aikana. Nykyisin marjojen kaupallisesta poiminnasta vastaavat pääasiassa ulkomaalaiset poimijat, joiden tietämys suomalaisesta kulttuurista, kielestä ja metsistä on puutteellista. FEROX-hanke kehitettiin, jotta poiminnan haasteisiin voitaisiin vastata paremmin 

Kolmivuotisessa Euroopan Unionin rahoittamassa hankkeessa hyödynnetään autonomisia, erilaisilla sensoreilla varustettuja droneja datan keräämisessä ja laaditaan 3D-malleja metsistä, jotta voitaisiin arvioida tarkasti marjapaikat ja potentiaaliset sadot. Kerätyn datan avulla laaditaan tekoälymalleja, joilla autetaan poimijoita marjojen paikantamisessa ja poimintatyöhön liittyvien toimintojen optimoinnissa. Lisäksi FEROX tarjoaa poimijoille navigointi- ja paikannuspalveluita sekä fyysistä tukea työskentelyn helpottamiseksi. Esimerkiksi dronet voisivat kuljettaa täysiä marjasankoja pois metsästä. Hankkeessa pyritään myös edistämään poimijoiden turvallisuutta teknologiaa hyödyntäen ja tarjoamalla apua, kun se on tarpeen, kuten esimerkiksi loukkaantumistilanteissa.

FEROX-hanketta toteuttavat seuraavat organisaatiot:

Fondazione Bruno Kessler (FBK), Italia – FBK on palkittu tutkimuslaitos, jonka erityisaloja ovat tietotekniikka, tekoäly, kestävä energia, sensorit ja laitteet, kyberturvallisuus, digitaalinen yhteiskunta ja digitaalinen teollisuus. FBK:n asiantuntijat tuovat arvokasta tietoa hankkeen teknisiin näkökohtiin, kuten konenäköön ja 3D-sovelluksiin, liittyen. FBK toimii FEROX-hankkeen koordinaattorina.

Deep Forestry, Ruotsi – Deep Forestry rakentaa droneja, joilla voidaan automatisoida ja digitalisoida metsätalouden kenttätyötä sekä maataloutta, joka perustuu satoa tuottavien puiden viljelyyn. FEROX-hankkeessa Deep Forestryn kameroilla ja sensoreilla varustettuja droneja hyödynnetään datan keruussa.

Sparkd AI, Irlanti – Sparkd AI auttaa yrityksiä innovoimaan tuotteitaan tietokonenäön ja syväoppimisteknologioiden avulla. FEROX-hankkeessa Sparkd AI suunnittelee ja kehittää tietokonenäköä ja koneoppimisen algoritmeja. Tällä tavoin pyritään saavuttamaan hankkeen kolme tavoitetta: sadon optimointi, poimijoiden turvallisuuden lisääminen ja talteenotetun sadon laadun parantaminen.

Tampereen yliopisto (TAU), Suomi – Tampereen yliopisto on monitieteinen yliopisto, joka on painottunut tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimukseen ja innovointiin. Ferox-hankkeessa Tampereen yliopisto tekee tutkimusta sekä viestii kehitettyjen ratkaisujen avainteknologioista.

Polytechnic University of Valencia (UPV), Espanja – UPV on Espanjan johtava teknologiayliopisto. Sen tehtäviin kuuluu hankkeen tekninen hallinnointi ja avainteknologioiden kehittäminen.

Maanmittauslaitos (MML),  Suomi – Maanmittauslaitos on 200 vuotta vanha organisaatio, joka tekee erilaisia maanmittaustoimituksia sekä tuottaa kartta-aineistoja ja edistää niiden käyttöä. FEROX-hankkeessa Maanmittauslaitos osallistuu tutkimukseen ja kartoittamiseen.

Ingeniarius, Portugali – Ingeniarius on mobiilien robottiratkaisujen kehittämiseen erikoistunut organisaatio. FEROX-hankkeessa sen tehtävänä on johtaa järjestelmäintegraatiota koordinoimalla eri hanketoteuttajien toimia. Se myös vastaa laitteiden hallinnasta ja käyttöliittymän kehittämisestä.

Arktiset Aromit ry, Suomi – Arktiset Aromit ry on luonnontuotealan (luonnonmarjat, -sienet, -yrtit ja erikoisluonnontuotteet) valtakunnallinen toimialajärjestö, joka toiminnallaan edistää luonnontuotteiden talteenottoa, jatkojalostusta ja käyttöä sekä parantaa tuotteiden laatua. Arktiset Aromit ry:n tehtävänä on järjestää maastokäyntejä hankkeessa kehitettyjen ratkaisujen testaamista varten. Lisäksi yhdistys vastaa tiedottamisesta.

Cranfield University, Iso-Britannia – Cranfield University on tekniikan ja johtamisen alojen jatko-opintoihin erikoistunut oppilaitos. FEROX-hankkeessa Cranfield University tekee poimijoihin liittyviä analyyseja sekä vastaa hankkeen eettisistä kysymyksistä.

Hankkeen teknologiaa voidaan kehittää edelleen ja soveltaa teolliseen viljelyyn ja globaalin kestävyyden tukemiseen.

Koordinaattori Paul Chippendale kommentoi FEROX-hankkeen potentiaalia näin: ”FEROX avaa valtavia mahdollisuuksia vaikuttaen seuraavilla kolmella tavalla: 1) tieteellisesti, sillä hankkeessa tarkastellaan tekoälyn ja dronien hyötyjä luontoympäristössä, 2) yhteiskunnallisesti, sillä uskomme, että hankkeen myötä ihmisten luottamus näihin teknologioihin kasvaa, ja 3) taloudellisesti, sillä hanke voi tuoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia pk-yrityksille ja kansalaisille.”

Lisätietoja:

Marjut Turtiainen, marjut.turtiainen@arktisetaromit.fi, p. 044 493 6719

Birgitta Partanen, birgitta.partanen@arktisetaromit.fi, p. 040 580 1186

Takaisin