Tutkimukset

Sienistä lääkkeitä syöpien hoitoon

Blagodatski A., Yatsunskaya M., Mikhailova V., Tiasto V., Kagansky A., Katanaev V.L. Medicinal mushrooms as an attractive new source of natural compounds for future cancer therapy. Oncotarget. 2018;9(49):29259-29274.

Sienet ovat olleet lääkekäytössä maailmalla satojen vuosien ajan. Niitä on käytetty muun muassa perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä ja monessa muussa Aasian maassa. Sienten on katsottu olevan monipuolisia ja kasvaimien hoidossa tärkeitä rohtoja. Tässä katsauksessa tarkastellaan neljän eri sienen mahdollisuuksia tulevaisuuden syöpälääkkeiden lähteiksi.

Nykyiset syöpähoidot aiheuttavat usein voimakkaita sivuoireita ja vahingoittavat myös terveitä soluja. Tarve juuri syöpäsoluun kohdistuville ja immuunivastetta parantaville hoidoille on suuri. Sienikunta on rikas bioaktiivisten yhdisteiden lähde, johon kohdistuu paljon odotuksia ja syöpätutkimusta.

Kantokääpä (Fomitopsis pinicola) on lahottaja, jota on käytetty syöpää torjuvana rohtona kiinalaisessa perinteisessä lääketieteessä. Koreassa sitä on käytetty verenvuodon tyrehdyttämisessä ja tulehduksen estossa. Kantokäävässä on useita bioaktiivisia yhdisteitä, kuten polysakkarideja, triterpeenejä, estereitä, laktoneja ja steroideja. Kantokäävän uutteilla ja siitä eristetyillä yhdisteillä on todettu antioksidanttisia, antimikrobisia, tulehdusta estäviä ja solumyrkkyvaikutuksia. Solu- ja hiiritutkimuksissa uutteet ja sienen ergosteroli ovat toimineet suolisto-, maksa-, kohdunkaula- ja tukikudossyöpiä vastaan.

Siiliorakas (Hericium erinaceus) on lääkkeellinen sieni, jonka bioaktiivisiin yhdisteisiin lukeutuu polysakkarideja, lipidejä, terpenoideja ja proteiineja. Siiliorakasuutteet ja sienen yhdisteet ovat solu- tai eläintutkimuksissa vahvistaneet immuunipuolustusta, estäneet syövän etäpesäkkeiden muodostumista, suojelleet hermostoa ja ruoansulatuskanavaa, toimineet antioksidantteina, edistäneet syöpäsolujen solukuolemaa ja estäneet syöpäkasvainten verisuonien muodostumista. Näin ne ovat hillinneet kasvaimien kasvua ja syöpien leviämistä. Vaikutuksia on nähty ainakin maha-, maksa- ja suolistosyöpiä sekä leukemiaa vastaan.

Pakurikääpä (Inonotus obliquus) on koivussa elävä loissieni, jonka kasvannaista, pakuria, on käytetty kansanlääkinnässä syöpien hoidossa Venäjällä, Kiinassa, Japanissa ja Koreassa. Pakuriuutteen ja pakurista eristettyjen yhdisteiden vaikutuksia maha-, suolisto-, maksa-, rinta-, keuhko- ja ihosyöpiin sekä leukemiaan on tutkittu solu- ja eläintutkimuksissa, joissa on nähty muun muassa kasvainten kasvun ja leviämisen heikkenemistä, immuunivasteen vahvistumista ja lisääntynyttä solukuolemaa. Pakurikääpää voidaan pitää lupaavana apuna syöpien hoidossa, mutta sen vaikutusten tarkkoja mekanismeja ei vielä tunneta perusteellisesti.

Silkkivyökääpää (Trametes versicolor) on käytetty rohtona ympäri maailmaa. Siitä valmistettujen uutteiden on todettu estävän useiden syöpien kasvua soluviljelmissä. Silkkivyökäävästä eristettyjen polysakkaridien vaikutuksia syöpiin on tutkittu paljon ja niitä myös käytetään syöpähoidoissa. Ne muun muassa vahvistavat immuunipuolustusta ja vähentävät syöpähoitojen sivuvaikutuksia. Niillä näyttäisi olevan vaikutusta ainakin keuhko- ja rintasyöpiin.

Lääkkeellisten sienten vaikutukset syöpien hoidossa välittyvät sekä epäsuorasti immuunipuolustuksen vahvistumisen että suoraan syöpäsoluihin kohdistuvien vaikutusten kautta. Sienissä on monia yhdisteitä, joilla tällaisia vaikutuksia on nähty olevan. Sienillä voi olla osansa myös syöpien ehkäisyssä niiden antioksidanttisuuden, antibakteerisuuden ja tulehdusta estävien vaikutusten ansiosta. Tarvitaan kuitenkin vielä paljon tutkimusta ennen kuin lääkkeelliset sienet saadaan yleiseen käyttöön syöpien hoidossa.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi.org/10.18632/oncotarget.25660 

Avainsanat:
sienet  katsaukset  syöpä  antimikrobit  antioksidantit 


Takaisin