Tutkimukset

Antosyaanien syöpää estävä ja antimikrobinen vaikutus

Salamon I., Şimşek Sezer E.N., Kryvtsova M., Labun P. Antiproliferative and Antimicrobial Activity of Anthocyanins from Berry Fruits after Their Isolation and Freeze-Drying. Applied Sciences. 2021; 11(5):2096.

Tässä tutkimuksessa määritettiin metsämustikan, pensasmustikan, mustaseljan ja aronian antosyaanikoostumukset sekä näiden eristettyjen ja pakastekuivattujen antosyaanien vaikutukset syöpäsoluihin ja erilaisiin mikrobeihin. Tutkittavat marjat olivat peräisin Slovakiasta.

Marjojen antosyaanisisällöt poikkesivat toisistaan. Mustikoissa niitä oli enemmän kuin aroniassa ja mustaseljassa. Antosyaanit liukenivat paremmin etanoliin kuin asetoniin. Tutkittaessa eri marjojen antosyaaniliuosten vaikutuksia ihmisen suolistosyöpäsoluihin havaittiin aroniamarjan etanoliuutteen estävän tehokkaimmin solujen lisääntymistä. Toiseksi tehokkain oli metsämustikan, sitten pensasmustikan etanoliuute.

Antosyaaniuutteet olivat vaihtelevasti tehokkaita mikrobien tyyppikantoja ja kliinisiä, ihmisen suuontelosta peräisin olevia kantoja vastaan. Aronia ja metsämustikka estivät Staphylococcus aureusta ja asetoniuutteina myös Enterococcus faecalista. Jälkimmäisen kliiniseen kantaan aronia ei tehonnut.

Metsämustikan asetoniuutteella sekä aronian ja pensasmustikan etanoliuutteilla oli aktiivisuutta Escherichia colin tyyppikantaa vastaan. Pensasmustikan etanoliuute tehosi myös Staphylococcus aureuksen kliiniseen kantaan. Mikään marjauutteista ei vaikuttanut Candida albicans tai Streptococcus pyogenes -kantoihin. Mustaseljalla ei nähty minkäänlaista antimikrobista aktiivisuutta.

Tutkimuksen perusteella marjojen antosyaanit ovat pakastekuivattuina tehokkaita tutkimuksessa käytettyjä suolistosyöpäsoluja vastaan. Niillä on myös antibakteerista aktiivisuutta erilaisia bakteerikantoja vastaan. Tarvitaan kuitenkin kliinisiä tutkimuksia selvittämään marjauutteiden ja antosyaanien tehokkuutta ja toimintamekanismeja ihmiselimistössä.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi.org/10.3390/app11052096 

Avainsanat:
marjat  mustikka  polyfenolit  antosyaanit  solumallit  syöpä  antimikrobit 


Takaisin