Tutkimukset

Flavonoidipitoiset marjat ylläpitävät ja parantavat kognitiivista toimintaa

Whyte A.R., Cheng N., Butler L.T., Lamport D.J., Williams C.M. Flavonoid-Rich Mixed Berries Maintain and Improve Cognitive Function Over a 6 h Period in Young Healthy Adults. Nutrients. 2019; 11(11):2685.

Tutkimus selvitti marjojen vaikutusta aivojen toimintaan lyhyellä aikavälillä. Tutkimushenkilöt olivat terveitä, nuoria aikuisia. Heidät jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen nautti aamiaisella marjasmoothien ja toinen verrokkijuoman. Marjasmoothie sisälsi mansikoita, mustikoita, karhunvatukoita ja vadelmia, 75 grammaa kutakin. Verrokkijuomassa oli fruktoosia, glukoosia ja C-vitamiinia saman verran kuin marjasmoothiessa.

Osallistujien mielialaa ja aivojen toiminnanohjausta testattiin puoli tuntia kestävällä testillä, jossa tarvittiin sekä valppautta että ajattelun joustavuutta. Testi suoritettiin kahden tunnin välein neljä kertaa, joista ensimmäinen oli juuri ennen aamupalaa. Päivän aikana tarjottiin myös lounas, mutta sekä aamiainen että lounas olivat mahdollisimman flavonoidittomia marja-annosta lukuun ottamatta.

Marjaryhmän tarkkuus erityisesti vaativissa tehtävissä oli myöhemmissä testeissä parempi kuin verrokeilla. Tehtävän suorittamisnopeus parani erityisesti marjaryhmässä. Vaikutus näkyi vielä kuusi tuntia marjojen nauttimisen jälkeen.

Mielialaan marjojen nauttiminen ei tässä tutkimuksessa vaikuttanut. Kognitiivisen suorituskyvyn paraneminen aiheutui tutkijoiden mukaan mahdollisesti aivojen verenkierron lisääntymisestä ja solusignaalien välittymisen kautta.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä, jonka mukaan marjojen flavonoidit voivat parantaa aivojen toimintaa erityisesti väsymyksen aikana ja vaikeampia tehtäviä suoritettaessa.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi.org/10.3390/nu11112685 

Avainsanat:
marjat  mustikka  vadelma  mansikka  karhunvatukka  fenoliset yhdisteet  flavonoidit 


Takaisin