Tutkimukset

Kasvisoluviljelmät pohjoisista marjoista: fenolit, karotenoidit ja vaikutukset

Rischer H., Nohynek L., Puupponen-Pimiä R., Aguiar J., Rocchetti G., ym. Plant cell cultures of Nordic berry species: Phenolic and carotenoid profiling and biological assessments. Food Chemistry. 2022;366:130571.

Tutkimuksessa selvitettiin kasvisoluviljelmistä lakan, puolukan, lillukan, mesimarjan ja mansikan polyfenoli- ja karotenoidikoostumus, antioksidanttisuus, punasolujen hajoamista estävä vaikutus ja syöpäsoluja tuhoava vaikutus.

Fenolisia yhdisteitä oli puolukassa huomattavasti enemmän kuin muissa marjoissa: 16-kertainen määrä lillukkaan ja mansikkaan verrattuna, ja 8-kertaisesti lakkaan verrattuna. Flavonoideja puolukassa oli yli 200 kertaa enemmän kuin muissa marjoissa.

Puolukassa oli myös antosyaaneja, jotka muista marjoista puuttuivat tai niitä oli hyvin vähän. Lakassa oli stilbeenejä enemmän kuin muissa marjoissa. Erot fenolisten yhdisteiden pitoisuuksissa näkyivät viljeltyjen marjasolujen antioksidanttivaikutuksessa, joka oli puolukalla ylivoimainen muihin marjoihin nähden.

Puolukka suojeli punasoluja hajoamiselta erilaisissa olosuhteissa. Syöpäsoluihin marjauutteilla oli eritasoisia vaikutuksia. Lakka esti parhaiten rintasyöpäsolujen lisääntymistä, kun mesimarjalla, lillukalla ja mansikalla oli vaikutusta vain vähän. Keuhkosyöpäsoluihin vaikutti parhaiten puolukka mesimarjan ja lillukan vaikutuksen jäädessä hyvin pieneksi. Tutkijat päättelivät syöpäsolujen lisääntymistä estävän vaikutuksen juontuvan pääasiassa flavoneista, lignaaneista ja antosyaaneista, rintasyöpäsolujen kohdalla myös fenolihapoista ja karotenoideista.

Tulokset osoittavat, että marjasoluviljelmillä voidaan kasvattaa juoma- ja ruokateollisuudelle raaka-ainetta, jolla on terveydelle edullisia ominaisuuksia. Lupaavimmaksi tässä tutkimuksessa osoittautui puolukka, jossa oli paljon bioaktiivisia yhdisteitä, erityisesti antosyaaneja. Viljeltyjen kasvisolujen käyttö voisi olla vaihtoehto synteettisille ainesosille elintarviketeollisuudessa.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130571 

Avainsanat:
marjat  lakka  puolukka  mesimarja  lillukka  mansikka  solumallit  fenoliset yhdisteet  antosyaanit  antioksidantit  syöpä 


Takaisin