Tutkimukset

Marjat ja metaboliseen oireyhtymään liittyvät riskitekijät

Lehtonen H.M., Suomela J.P., Tahvonen R. ym.: Berry meals and risk factors associated with metabolic syndrome. Eur J Clin Nutr.2010;64:614–621.

Tutkimuksessa selvitettiin marjojen käytön vaikutusta metaboliseen oireyhtymään liittyviin riskitekijöihin. Metabolinen oireyhtymä ilmenee usein maksassa rasvan kertymisenä. Maksan rasvoittuminen puolestaan on sydän- ja verisuonitautien riskitekijä. Marjat sisältävät monipuolisesti vitamiineja, kuituja, rasvahappoja ja fenolisia yhdisteitä, jotka voivat tukea sydänterveyttä.

Tutkimuksessa oli mukana perusterveitä ylipainoisia naisia, jotka satunnaistettiin kahteen ryhmään. 20-viikkoisen tutkimusjakson aikana toinen ryhmä ohjeistettiin nauttimaan päivittäin kolme annosta marjatuotteita, mikä vastasi 163 grammaa tuoreita marjoja, sekä viikoittain 3,5 grammaa marjaöljyä. Marjatuotteet oli suunniteltu korvaamaan muut välipalat ruokavaliossa ja niissä marjat olivat jogurtissa, jauheena puurossa, mehuna, kuivattuna, leivässä tai öljynä.

Käytettävät marjat olivat puolukka, tyrni, mustikka ja mustaherukka. Nämä marja-annokset olivat ainoa ero ryhmien välillä; muuten osallistujia ohjeistettiin syömään ja liikkumaan kuten tavallisesti.

Marjaryhmä sai tutkimuksen aikana kuitua ja C-vitamiinia enemmän kuin verrokkiryhmä. Muuten eroja ravintoaineiden saannissa ei ryhmien välillä esiintynyt.

Kummassakin ryhmässä veriplasman alaniiniaminotransferaasipitoisuus (ALAT) laski tutkimuksen aikana, mutta marjaryhmässä selvästi enemmän. Plasman adiponektiinipitoisuus nousi marjaryhmässä merkittävästi, mutta ero verrokkiryhmään ei ollut merkitsevä. Korkea adiponektiinipitoisuus on yhteydessä pienempään diabetesriskiin.

ALAT on muun muassa maksassa esiintyvä entsyymi, jonka suurentunut pitoisuus liittyy maksan sairauksiin. Sen kohonnut arvo on usein merkki rasvamaksataudista ja kasvattaa diabeteksen riskiä. Tutkimuksessa nähty ALAT-pitoisuuden lasku viittaa parantuneeseen maksan toimintaan, mikä voi vähentää kehon matala-asteista tulehdusta ja pienentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

Tutkijoiden mukaan tulosten perusteella voidaan sanoa kotoisten marjojemme ja marjatuotteiden käytön olevan tehokas osa elämäntapaa, jolla pyritään ehkäisemään metabolisen oireyhtymän ja liitännäissairauksien kehittymistä.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi.org/10.1038/ejcn.2010.27 

Avainsanat:
marjat  mustikka  puolukka  tyrni  diabetes  sydän- ja verisuonitaudit  metabolinen oireyhtymä 


Takaisin