Tutkimukset

Puolukka vaikuttaa maksan geenien ilmenemiseen

Ryyti R, Pemmari A, Peltola R, Hämäläinen M, Moilanen E. Effects of Lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.) Supplementation on Hepatic Gene Expression in High-Fat Diet Fed Mice. Nutrients. 2021; 13(11):3693.

Suomalainen tutkimus selvitti puolukan vaikutuksia maksan geenien ilmenemiseen hiirillä, joita ruokittiin runsasrasvaisella ruokavaliolla.

Hiiristä muodostettiin kolme ryhmää, joita ruokittiin vähärasvaisella (10 E%), runsasrasvaisella (46 E%) tai kuivatulla puolukkajauheella rikastetulla runsasrasvaisella (46 E%) ruokavaliolla. Hiirien painoa seurattiin viikoittain kuuden viikon ajan.

Runsasrasvainen ruoka lihotti hiiriä huomattavasti. Puolukkaa saaneilla hiirillä paino nousi kuitenkin merkittävästi vähemmän, vaikka molemmissa runsasrasvaista ruokaa syöneissä ryhmissä ruoan kulutus oli samalla tasolla. Runsasrasvaista ruokaa ilman puolukkaa saaneilla hiirillä maksan paino nousi korkeammaksi kuin muissa ryhmissä.

Runsasrasvaista ruokaa saaneiden hiirien maksasolujen geenien ilmenemisessä nähtiin satoja muutoksia verrattuna vähärasvaisella ruoalla olleisiin hiiriin. Kyseiset geenit vaikuttavat muun muassa rasva- ja sokeriaineenvaihduntaan sekä tulehdukseen. Tällaiset muutokset voivat johtaa rasvamaksatautiin. Puolukkalisä esti osan näistä muutoksista ja ehkäisi siis runsasrasvaisen ruokavalion aiheuttamia epäsuotuisia vaikutuksia.

Merkittäviä eroja kahdella rasvaista ruokaa saaneella ryhmällä oli geeneissä, jotka vaikuttavat rasva- ja hiilihydraattiaineenvaihduntaan, insuliiniresistenssiin, hapetus-pelkistysreaktioihin ja tulehdukseen. Tämä osoittaa, että puolukka voi ehkäistä lihavuuden aiheuttamia haitallisia muutoksia aineenvaihdunnassa.

Aikaisemmin on havaittu puolukan pienentävän rasvaisella ruokavaliolla ruokittavien hiirien seerumin kolesteroli-, triglyseridi-, glukoosi-, leptiini- ja amyloiditasoja. Lisää tutkimusta tarvitaan selvittämään puolukan vaikuttavia yhdisteitä ja vaikutusmekanismeja elimistössä. Tulokset rohkaisevat järjestämään myös kliinisiä tutkimuksia puolukan vaikutuksista.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi.org/10.3390/nu13113693 

Avainsanat:
puolukka  marjat  eläintutkimukset  lihavuus 


Takaisin