Tutkimukset

Puolukka ja mustikka ruoansulatuskanavan syöpien torjunnassa

Onali T., Kivimäki A-, Mauramo M-, Salo T,, Korpela R.: Anticancer Effects of Lingonberry and Bilberry on Digestive Tract Cancers. Antioxidants. 2021; 10(6):850.

Marjojen polyfenolien on havaittu vähentävän syöpäsolujen lisääntymistä soluviljelmissä ja kasvainten muodostumista ja kasvua hiirillä. Polyfenolit toimivat antioksidantteina, ehkäisevät tulehdusta, estävät syöpäsolujen leviämistä ja aiheuttavat niissä solukuolemaa. Jotkut polyfenolit ehkäisevät glukoosin kulkeutumista syöpäsoluun eväten soluilta välttämättömän energiansaannin.

Mustikassa ja puolukassa on paljon polyfenoleita, erityisesti antosyaaneja. Tässä katsausartikkelissa tarkastellaan tutkimuksia, joissa on selvitetty puolukan ja mustikan vaikutuksia ruoansulatuskanavan syöpiin.

Tutkijat löysivät aiheesta 26 tutkimusta, joista 25 käsitteli suolistosyöpiä ja yksi suusyöpää. Mustikan vaikutusta suolistosyöpään tutkittiin yhdessä kliinisessä tutkimuksessa, seitsemässä eläinkokeessa ja 13 solututkimuksessa. Puolukan vaikutusta suolistosyöpiin tutkittiin yhdessä eläin- ja kahdeksassa solututkimuksessa ja suusyöpään yhdessä solumallissa.

Viikon ajan nautittu mustikkauute vähensi suolistosyöpää sairastavilla ihmisillä kasvainsolujen lisääntymistä 7 %:lla ja nosti solukuolemaindeksiä 3,6 %:sta 5,3 %:iin verrattuna mustikan nauttimista edeltävään tilanteeseen.

Eläintutkimuksissa oli mukana hiiriä ja rottia, joilla oli geneettisesti tai aiheutetusti suolistosyöpä. Eläimille annettiin pakastekuivattua puolukkaa tai mustikkaa tai korkean antosyaanipitoisuuden mustikkauutetta. Kaikki käsittelyt vähensivät kasvainten lukumäärää tai kokoa. Eräässä tutkimuksessa pelkkä mustikkauute ei vaikuttanut kasvaimiin, mutta pienensi niitä annettaessa lääkehoidon yhteydessä.

Kymmenessä solututkimuksessa tutkittiin mustikan, viidessä puolukan ja kolmessa molempien marjojen vaikutusta suolistosyöpäsoluihin. Marjauutteet hillitsivät syöpäsolujen lisääntymistä kaikissa sitä selvittäneissä tutkimuksissa. Yksittäisissä tutkimuksissa havaittiin suuremman annoksen ja pidemmän altistusajan lisäävän vaikutusta. Syöpäsolut olivat terveitä soluja herkempiä vaikutukselle. Marjauutteet myös lisäsivät solukuolemia. Joissain tutkimuksissa tarkasteltiin myös marjauutteiden soluja tuhoavaa vaikutusta, mutta tulokset olivat epäjohdonmukaisia.

Fermentoitu puolukkamehu esti kielen syöpäsoluissa solujen lisääntymistä, mutta ei solujen liikkumista.

Näissä tutkimuksissa marjat olivat useimmiten antosyaanirikkaina uutteina. Useat tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että myös muilla marjojen yhdisteillä, kuten flavoneilla ja fenolihapoilla, on syöpää estäviä vaikutuksia itsessään tai yhteisvaikutuksena toisten yhdisteiden kanssa.

Tutkimusten perusteella mustikalla ja puolukalla on suolisto- ja suusyöpiä estäviä vaikutuksia. Tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta marjojen aktiivisista aineista, vaikutusten mekanismeista ja vaikuttavista annoksista. Solututkimusten tuloksista ei voi päätellä, mitä elimistössä tapahtuu. Toiveissa on saada laajoja ja pitkäkestoisia kliinisiä tutkimuksia marjojen vaikutuksista syöpien ehkäisyssä ja hoidossa.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi.org/10.3390/antiox10060850 

Avainsanat:
katsaukset  mustikka  puolukka  syöpä 


Takaisin